Solnedgången här är en vacker och unik upplevelse, Helsingborg är den enda plats i världen där man kan se solen gå ner mellan två olika länder.
Helsingborgs Hamn som omfattar fem olika hamnar och hanterar alla sorters gods är stadens hjärta.
Helsingborg har alltid varit en viktig port till kontinenten. Leden Helsingborg - Helsingör med över sju miljoner resande varje år är en av världens mest trafikerade.
Huvudsidor:
Gamla Helsingborg:
Buss & spårvagn:
Helsingborgstrafikens museiförening (HTMF) är en
ideell förening vars huvudsakliga uppgift är att
tillvarataga och vårda transportmedel och till sådan
verksamhet hörande utrustning av musealt intresse som
använts i lokaltrafiken i Helsingborg, läs mer här.
Museiföreningen Möllevångsgillet var ett hembygdsvårdande gille i Helsingborg, föreningen bildades 1963. Man anordnade föredrags och filmaftnar med tonvikten lagd på stadens historia och stod även för visning och vård av Pålsjö mölla, läs mer här.

Läs om :
Handeln vid hamnen och i city; Hefoma
Helsingborgs Fotografiska Magasin (Hefoma) grundades 1903 av Gustav Ohnell
som redan tidigare haft annan fotografisk affär i staden.
Butiken slår upp sina portar på Norra Storgatan 13.
Hefoma utför studiofotografering och säljer förutom kameror och tillbehör även
kikare, modellångmaskiner och mekaniska leksaker.
Se mer i bildspelet om Hefomas historia.

Se bildspelet om Hefoma här
NS Savannah besöker Helsingborg 1964
I september 1964 besökte det kärndrivna fartyget
Savannah Helsingborg på sin resa runt jorden för
att visa kärnkraftens fredliga möjligheter

Läs mer om Savannah i Helsingborg här
Helsingborgs Hamn
Helsingborgs hamn fyllde 200 år hösten 2009.
Helsingborgs läge vid Öresund har varit mycket betydelsefullt i alla tider. Här har bedrivits handel
med länder på kontinenten sedan mer än 1000 år. Sedan industrialismen slog igenom har
hamnen varit stadens livsnerv, hamnen var en förutsättning för att industrierna kunde växa sig så
stora som de blev. Se bildspelet om utvecklingen från enkel stenbrygga till moderna hamn som
finns i denna avdelning.

Se bildspelet om Helsingborgs Hamn här

Industrierna vid hamnen
Efter hand som hamnen blev större växte också industrierna och verksamheterna
runt om kring upp. Industrierna har alltid varit mycket betydelsefulla för staden och
här ska vi titta närmare på industrierna vid hamnarna. Först att presenteras är
Helsingborgs Varf med ett bildspel om företagets hela historia, utöver detta finns
där ett stort antal bilder i flera bildgallerier.

Se bildspelet om Helsingborgs Varf här

Signe Nordahls berättelse om sitt liv på Pålsjö Mölla
"Mitt hus är så ringa , dess dörr är så låg men aldrig
en kärare boning jag såg" o s v.
Ja. Var ska jag börja och berätta? Jag föddes i Pålsjö liksom mor och mina syskon.
När man bott på samma ställe i många år blir platsen liksom en del av en själv.
Det är en lycka man liksom bär inom sig. Far föddes i Öja församling utanför Landskrona.
Farfar var dräng på Mariebergs gård. När far var 3 år flyttade farfar med sin familj till Pålsjö
som statare hos Pålsjö-Follin (farfar till Carl-Fredrik F). Farfar och farmor hade 10 barn och
när farmor dog var han endast 49 år. Läs mer om Signe Nordahl som var den siste
som bebodde Pålsö Mölla på länken nedan :

Läs om Signe Nordahls berättelse om sitt liv på Pålsjö Mölla här
Gamla bilder över Helsingborg
Möllevångsgillet har i sina samlingar stora mängder foto och vykort över Helsingborg.
Här på Sundsutsikt har du möjligheten att se delar ur denna samling med i första hand
tonvikten lagd på hamnarna eller miljöer däromkring. Bildgallerierna kommer att utökas
efterhand så ha koll på dessa sidor framöver om du är intresserad av hur Helsingborg
såg ut förr. Om det finns kännedom om dateringen på bilderna sätts detta ut.
Eftersom ytrymmet i bildgallerierna är begränsat undviks detaljerade uppgifter, detta
kommer istället att avhandlas i artiklar längre fram. De nu utökade bildgallerierna
hittas på länken nedan :

Se bildgallerierna för gamla bilder här


Fartyg som besökt Helsingborg
Många är de fartyg som genom åren besökt Helsingborg eller gått hit på linjetrafik.
För att uppmärksamma dessa har Sundsutsikt en ny avdelning där vi tar en närmare titt på dessa.
Första presentationen är på den mest legendariska av de alla, kryssningsfartyget Italia Prima
(ex Stockholm) som blev världskänd efter kollisionen med Andrea Doria där den senare så
småningom sjönk. Hon besökte staden den 27 maj 1996 och låg i Oceanhamnen över dagen.

Läs mer om Italia Prima här
Startsida om fartyg som besökt Helsingborg härHelsingborgs Stads Spårvägar & bussar
Bildgallerier med foton från Helsingborgstrafikens
Museiförening på Helsingborgs stads bussar mellan 1928-1976.

Se bildgallerierna på bussar 1928-1976 här
Startsida om HTMF här
Ursulas sista resa
Ursula byggdes 1973 på Jos L Meyer Werft i den tyska staden Papenburg för Linjebuss
International i Helsingborg som då ägdes av Rederi AB Svea i Stockholm. Hon gjorde
sin första tur på HH-leden den 22 mars 1973 och sin sista ordinarie tur den 31 maj 1996.
Våren 1997 såldes färjan till det Mexicanska rederiet Chan Kenab Maritima SA i staden
Chetumal på Yukutanhalvön och fick namnet Cozumel II med Cozumel som hemmahamn.
Den 9 maj 1997 avgick hon från Helsingborg för sista gången för att ta sig över Atlanten
till Mexico för att sedan gå på trafik mellan ön Cozumel och Puerto Morelos på
Mexikanska fastlandet. I oktober 2005 gick fartyget på grund, läs mer om detta
och vad som hänt sedan dess på länken nedan:

Läs mer om Ursulas sista resa här

Rederierna i Helsingborg
Rederierna är borta men borde fortfarande uppmärksammas då de tillsammans med den
utbyggda hamnen och industrierna i Helsingborg var helt avgörande för stadens expansion
från litet samhälle med blygsam handel till stor industri, transport och handelsstad.
Här på Sundsutsikt.se har du möjligheten att se unika bildspel om flera av rederierna
så som Transmarin, Hillerström och Banck.

Läs mer om rederierna i Helsingborg här

Helsingborgs Stads Spårvägar & Bussar
Spårvagnar i Helsingborg handlar det om i två bildgallerier.
Temat är fotografier från Centrum och Norr 1903 - 1967

Se bildgallerierna på spårvagnarna här
Startsida om HTMF här
Färjorna från HH-leden; Asa-Thor
Läs mer om de färjor som har trafikerat Helsingborg - Helsingör.
Efter Ursula kommer berättelsen om Asa-Thor som en hel del
helsingborgare fortfarande minns.

Läs mer om Asa-Thor här
Startsida om Färjorna från HH-leden här
HRRJ, Helsingborg - Råå - Ramlösa - Järnväg
År 1891 började trafiken med HRRJ som ett enskilt järnvägsbolag först
med smalspårig ånglokstrafik som sedan blev elektrifierad och med normalspår.
År 1924 integrerades trafiken med Helsingborgs Stads Spårvägar och spårvagnar
ersatte den gamla vagnparken. Läs om HRRJ och tiita in på bildgallerierna
på länken nedan.

Läs mer om HRRJ här

Kjell Hanssons sjöfartsmuseum   
Det var sjöfarten som tillsammans med industrin gjorde att Helsingborg kunde
växa från att vara ett litet samhälle till en stor industri, transport och handelsstad.
Lyckligtvis finns stora delar av stadens sjöfartshistoria bevarad i Kjell Hanssons
stora och unika maritima samling som är den största privata i Sverige.
Samlingen finns att beskåda här på Sundsutsikt.se.

Läs mer om Kjell Hanssons maritima museisamling här

Sällskapet Loggen
Sällskapet för bogser och passagerarfartyg bildades den 22 mars 1981 i Helsingborg
av en samling sjöfartsentusiaster och sjöfartshistoriker. Föreningens huvudsyfte var
att ge ut en tidskrift för att uppmärksamma båda nutida och historisk sjöfart med
fokus på bogser och passagerarfartyg.

Läs mer om Sällskapet Loggen här

Helsingborgs Gummifabrik AB
År 1890 bildas Helsingborgs Gummifabriksaktiebolag på initiativ av hamningenjör
Johan Dunker. År 1912 inregistreras varumärket Tretorn och under ledning av
disponent Henry Dunker växer företaget till att bli en stor världsindustri. Gummifabriken
var under 1900-talet Helsingborgs största arbetsgivare med som mest 3000 anställda.

Läs mer om Gummifabriken och Tretorns historia här

Linjebuss International AB
Läs historien om Linjebuss International AB som startade rederiverksamhet
på initiativ av kapten Carl Hall år 1954. Här finns också fakta om
rederiets färjor som trafikerade från Helsingborg till Danmark och Tyskland
och om vad som sedan hände dessa och var de finns nu.

Läs mer om Linjebuss International AB här

Helsingborgs Stads Spårvägar, HSS:s historia
Läs historien om Helsingborgs Stads Spårvägar.
Här finns fakta om spårvagnarna och viktigare händelser i kronologisk ordning.
Fakta om övrig vagnpark är under uppbyggnad.

Läs mer om Helsingborgs Stads Spårvägar här

Helsingborgs gasverk 1857-1986, stadsgastiden
Läs om Helsingborgs första kommunala energiform som såg
dagens ljus redan 1859 då de första gatlyktorna tändes.

Läs mer om Helsingborgs gasverk här

Videofilmer på Sundsutsikt
Detta är en avdelning som innehåller filmer både från det gamla Helsingborg och det nya.
Här finns bland annat filmer ur Möllevångsgillets stora arkiv. Nya filmer läggs upp efter hand.
En av filmerna är "En tur med Betula på 1960-talet" filmad ombord på gamla
Betula av sjökapten Martin Göransson.
Senaste filmerna; "Konsul Petter Olsson", "Vi turar med LB-färjorna 1992",
"Helsingborgstrafikens museiförening"

Videofilmer om Helsingborg hittar du här
Övriga videofilmer hittar du här

Historien om Betula
Betula var Linjebuss International AB:s första färja, hon byggdes som Perch Rock 1935
för trafik på floden Mersey. Hon gjorde första turen mellan Helsingborg och Helsingör den
28 maj 1955 och var i trafik där fram till och med 1971. I denna film berättas historien om
Betula, vi får i unika rörliga bilder se flytten av kiosken och styrhytten till Råå men också
följa färjans historia i text och bild.
Filminslag: Maj-Britt Andersson Foto: Kjell Hanssons maritima samlingar 
Bildspel: Bengt Klevtorp  Redigering och kommentarer: Sven Klevtorp

Se Historien om Betula här

I Helsingborg fanns Sveriges största privata maritima samling, läs vidare om Kjell Hanssons livsverk här.

Helsingborgs skolmuseum bildades 1985 och är inhyst i Helsingborgs första folkskolebyggnad, Östra skolan från 1886.
Museet har inte beviljats vidare verksamhetsbidrag av staden och kommer därför att stängas och avvecklas.
Avdelningen om museet är under uppbyggnad, se mer nedan.
Helsingborgs Skolmuseum
Museet har inte beviljats vidare verksamhetsbidrag av staden och kommer därför
att stängas och avvecklas under första halvåret 2023.
En avdelning kommer att byggas upp här på sundsutsikt.se för bevara historien
om museet och samlingen.
Helsingborgs skolmuseum grundades 1985 och är inhyst i Helsingborgs första
folkskolebyggnad, Östra skolan från 1886 som ligger norr om Slottvångsskolan.
Museet förvaltas av den ideella föreningen Helsingborgs Skolmuseiförening på
uppdrag av Helsingborgs Stad. Verksamhetsstödet från staden består i ett bidrag
som täcker hyran för huset inklusive uppvärmning och el.
Verksamheten fokuserar på skolans utveckling i Helsingborg, samlingarna
kommer från både gamla och nya skolor samt donationer från privatpersoner.
Samlingen har som exempel 3000 foto och minst lika många skolplanscher, här
finns också 12000 läroböcker och 3500 föremål från 1800-talet och framåt.
Det finns olika skolmiljöer som klassrum och skolläkarmottagning och en lokal för
tillfälliga utställningar. Mer information kommer så småningom.