Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Välkommen till Sundsutsikt.se !

Idén att starta denna sida kommer av att undertecknad i många år haft nöjet att få vara en hjälpande
hand åt Sveriges största privata  marina museum som är beläget i Helsingborg.
Det då begränsade intresset från Helsingborgs stads sida gällande
denna museisamling och hembygdsvårdande föreningar
fick mig att fundera på om det fanns en möjlighet att själv
göra nytta för de som jag  har kontakt med genom att
starta en hemsida och där lägga in bilder och annat
material som inte fanns någonstans på internet.
Det  finns bara lite bilder från det gamla Helsingborg
tillgängligt  på internet och därför är det  tacksamt att ha
tillgång till sådana och kunna lägga ut detta på nätet.
Det är det gamla Helsingborg med transporter/komunikation,
handel, industri och sjöfart som är tongivande, för övrigt
är det bilder och annat material från Helsingborg och vår
närhet med tonvikt på sundet som  läggs upp.
Valet av namnet på hemsidan kommer av att ordet eller
begreppet "sundsutsikt" är typiskt för Helsingborg och är
mycket sällan använt någon annanstans.

Bengt Klevtorp
Tack till :
... Möllevångsgillet för hjälp med bilder och annat.
... Helsingborgstrafikens Museiförening för hjälp med bilder och annat.
... Skånes Näringslivsarkiv för material och bilder
... Sven Klevtorp för material och hjälp med länkar till denna hemsida.
... Kjell Hansson för material och bilder
... alla andra som bidrar till denna hemsida