Huvudsidor:
Färjorna från HH-leden
Ursulas sista resa
Ursula byggdes 1973 på Jos L Meyer Werft i den tyska staden Papenburg för Linjebuss
International i Helsingborg som då ägdes av Rederi AB Svea i Stockholm. Hon gjorde
sin första tur på HH-leden den 22 mars 1973 och sin sista ordinarie tur den 31 maj 1996.
Våren 1997 såldes färjan till det Mexicanska rederiet Chan Kenab Maritima SA i staden
Chetumal på Yukutanhalvön och fick namnet Cozumel II med Cozumel som hemmahamn.
Den 9 maj 1997 avgick hon från Helsingborg för sista gången för att ta sig över Atlanten till
Mexico för att sedan gå på trafik mellan ön Cozumel och Puerto Morelos på Mexikanska fastlandet.

Denna trafik, som var betydelsefull för ön, gick hon
på ända till den enorma orkanen Wilma slog till.                                     Bilder från Bancho Chinchorro, platsen för grundstötningen
Den 21 oktober 2005 gjorde man så som många
andra fartyg i området, man försökte komma undan
genom att söka sig från orkanens bana och därför
sattes kursen med 14 personer ombord söderut mot
farvatten utanför Belize.
När man befann sig utanför Chetumals kust strax
innan gränsen till Belize fick färjan maskinhaveri
och började driva redlöst.
Klockan 15:35 lokal tid samma dag gick hon på det
stora korallrevet Bancho Chinchorro och satte sig
hårt på grund (pos latitud 18°, 41,4 minuter norr
och longitud 087° 22,7 minuter väst).
Ansvariga från Marinen i Chetumal bedömde att
besättningen var säker ombord och väntade därför
till nästa morgon med räddningsuppdraget.
Klockan 8:55 den 22 oktober startade man
evakueringen av de 14 personer som fanns ombord
på fartyget, strax innan 10:00 hade alla firats upp
med helikopter och förts iland för läkarundersökning.

Efteråt fick rederiet hård kritik för bristande
underhåll av fartyget. Man hade på senare tid
råkat ut för flera incidenter med bland annat
påkörning av kajen och fått skador som inte blivit
åtgärdade, till exempel i december 2004 skadades
flera pollare som aldrig blev reparerade.
Från Lloyds register kan man läsa att man vid en
undersökning den 15 mars 2005 funnit att styrbords
ankare och ankarkätting saknades och blivit ålagda
att ersätta dessa och fram till detta blev gjort
var man tvungen att ha en lämplig bogserbåt som
eskort vid varje avgång och ankomst i alla hamnar.
Bara några dagar innan grundstötningen hade man
fått motorproblem när man slagit back på väg ut från
kaj och varit nära att kollidera med en bogserbåt.
Vissa menade att det faktum att besättningen inte
fått löner utbetalda på lång tid och långa arbetsdagar
skulle ha gjort besättningen likgiltig och inte handlat
så som de borde ha gjort.

En debatt blossade upp om  händelsen och andra
liknande med fartyg som inträffade i samband med
orkanens framfart då det visade sig att en hel del
fartyg var dåligt underhållna och i dåligt skick .
Myndigheterna såg allvarligt på grundstötningen då
detta skedde på ett känsligt naturskyddsområde,
färjan hade också rivit upp stora skador på revet.
Cozumel II övergavs helt och avfördes sedan ur
Lloyds register den 14 december 2005, rederiet
ansåg sig inte ha pengar eller resurser att bärga
fartyget och därför fick det stå kvar på revet.
Två år senare drabbades åter igen området av en
orkan, Dean, som fick fatt i fartyget och igen fick
det att driva på grundet och ställa till med
ytterliggare skador på det känsliga korallrevet.

I september 2007 fick rederiet stå tilll svars i
domstol men man slapp straffrättsligt ansvar då
domstolen menade att det hela var en "handling
av gud", i detta fallet orkanen Wilma.
Cozumel II står fortfarande i skrivandes stund
kvar på revet och är plundrat på allt som är
värdefullt och ingenting tyder på att hon någonsin
kommer att bärgas.

EPILOG:
Myndigheterna bestämmer till slut att fartyget ska
bort från platsen för att inte det känsliga revet ska
skadas ytterliggare. För att kunna få loss henne
sågar man bort stora bitar från revet, man tätar
också hål i skrovet och pumpar ut mer än 300 ton
vatten som bland annat översvämmat
maskinrummet. År 2010, den 16 maj klockan
08:50, lyckades man efter flera försök att dra
loss henne från grundet med hjälp en bogserbåt.
Metallföretaget som äger fartyget sedan 2007,
Aceros y Metales de Exportación Angelopolitanos,
överger tanken på att sänka henne som ett artficiellt
rev  då fartyget visar sig ha kvar för mycket färg. Då
Cozumel II är i dåligt skick bogseras hon till till
La Ceiba Beach, Campeche för demontering
och återvinning.

Färjorna från HH-ledenLäs om historien
om Linjebuss
International AB:

Färjorna i Helsingborg
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Fakta om Cozumel II, ex Ursula:

IMO 7236127
Byggår..........................1973
Byggvarv.......................Jos L Meyer, Papenburg
Ombyggnadsår...............1985
Ombyggnadsvarv...........Helsingör
Bruttotonnage................2369 (efter ombyggnad 3774)
Dödviktstonnage............779 (efter ombyggnad 880)
Längd............................71,3m
Bredd............................16,7m
Maskineffekt..................4028kw
Passagerare (max).........900
Bilar (max)....................75 (efter ombyggnad 105)

Avförd från Lloyds register på ägarnas
begäran 2005-12-14Fakta om Bancho Chinchorro:

Bancho Chinchorro är ett 6o gånger 30 km stort korallrev
som är klassat som naturskyddsområde och ligger utanför
den Mexicanska östkusten nära gränsen till Belize, i gamla
tider kallades området för "norra triangeln". Området är ett
populärt dykställe då där finns ett rikligt djur och växtliv och
även en stor mängd skeppsvrak. Det äldsta vraket är från
1500-talet medan majoriteten förliste under 1800-talet,
orsaken till så många förlisningar tillskrivs att området är
grunt och att man inte märkte ut det på den tidens sjökort.
Video om Cozumel II från Canal 10 Chetumal
daterad 2008-03-05
Dubbelklicka på bilden för att starta uppspelning
Problem med uppspelningen?
Klicka på länken här : Canal 10 Chetumal
Bilder från räddningsaktionen 2005-10-22
Bilder : Secretaria de Marina
Källor:

Noticaribe
Lloyds Register
Equasis
Secretaria de Marina, Mexico
m.flLänkar:

Canal 10 Chetumal