Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Helsingborgs Varfs AB
Helsingborgs Varfs historia börjar den 20 januari 1886 då konsul Carl Henckel får tillstånd att arrendera tomtmark för anläggande av ett skeppsvarv.
En anläggning med slip och byggnader byggs vid södra kajen av dåvarande Helsingborgs hamn. 18 oktober 1867 sjösätts det första fartyget,
skonertskeppet Santos. 1872 byggs de första ångfartygen med träskrov, skonerterna Svea och Nora. 1879 flyttar varvet till sin nya plats i södra
hamnen där man 1892 bygger det sista träfartyget, barken Wanja. Sista segelfartyget, skonerten Frida, levererades 1898 och efter detta övergick
man till att bygga ångfartyg. 1898 påbörjades bygget av det första ångfartyget med järnskrov, Argo, som levererades året därpå.
Ett av de första motorfartygen blir Hoi Wong som levererades 1948, sex år senare den 14 april 1954 levereras Soya Lovisa som blir det sista
ångfartyget. Motortankern Olau Falk blir det sista fartyg som byggs vid Helsingborgs Varfs AB och man övergår till reparationsverksamhet samt
tillverkning av komponenter åt Kockums som man tillhör från år 1965. 1984 såldes varvet till Götaverken Cityvarvet som 1990 sedan sålde det vidare
till andra intressenter. Efter flera rekonstrueringsförsök gick Helsingborgs Varf AB i konkurs 1991 och upphörde att existera efter 125 års produktion.
Rederiets historia, bilder och andra fakta om fartygen finns samlat i nedanstående videobildspel som är gjort av Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg.

I kolumnen till vänster hittar du bildgallerier med många bilder från varvet så som fartyg, byggnader, utrustning, varvsanställda med mera.

Helsingborgs Varfs AB - del 1
Historien om Helsingborgs Varfs AB (Skånes Näringslivsarkiv, samanställning Bengt Klevtorp)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
 
Helsingborgs Varfs AB - del 2
Historien om Helsingborgs Varfs AB (Skånes Näringslivsarkiv, sammanställning Bengt Klevtorp)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden