Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Rederi AB Transmarin
Klicka på bilderna för att starta
bildspelen om rederiets historia.
Speltiden är cirka 11 minuter var.
När bildspelet  startat finns en
kontrollpanel längst ner till vänster
där det går att pausa eller skifta
bild manuellt.
Beroende på hastigheten på din
internetanslutning så kan det ta en
liten stund innan bildspelet startar.

Aktiebolaget Transmarin grundades 1916 på initiativ av Bernhard Ingelsson och blev ett av de stora rederierna som funnits i Helsingborg.
1917 levereras det första fartyget, ångaren Sonja, som genom åren följs av många fler varav ett flertal byggs på varvet i Helsingborg.
Transmarin drabbas hårt av andra världskriget då man förlorar 8 fartyg och 31 sjömän mister livet men blomstrar sedan under femtiotalet.
Under sextiotalet börjar det att gå sämre och 1977 avyttras det sista svenskflaggade fartyget, gastankern Nicole.
Hillerström köper vad som finns kvar av verksamheten men i slutet på sjuttiotalet tar det hela slut när Transmarin Hamburg sätts i konkurs.
Rederiets historia, bilder och andra fakta om fartygen finns samlat i nedanstående bildspel som är gjort av Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg.

Del 1
Del 2