Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Linjebuss International AB
Efter kriget börjar Linjebuss AB, som bildats 1940, med trafik på kontinenten i det nybildade bolaget Linjebuss International
AB och har reguljära linjer till Basel, Nice, Paris och Prag. Man gör även sällskapsresor med turister ut i ett krigshärjat Europa där
folk nu lever i svår misär i de sönderbombade städerna och landsbygden. En flaskhals för dessa resor är färjeleden över Öresund
med DSB:s tågfärjor som alltid prioriterar järnvägstrafiken.

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör är efter andra
världskriget helt i dansk regi och man vägrar konsekvent att göra
platsreservationer för motortrafik vilket innebär att man ibland
måste vänta länge för en plats på färjan. Hos kapten Carl Hall,
som är chef för bussresebyrån i Helsingborg, växer idén fram
att starta en egen färjelinje för de egna bussarna och på så sätt
underlätta överfarten och därmed lösa detta problem.

Svenska Sockerfabriks AB hade 1953 inköpt en gammal ångfärja
från England för sockertransporter mellan fastlandet och
Mörbylånga på Öland. Carl Hall och Linjebuss ägare Rederi AB
Svea beslutar 1955 att chartra detta fartyg som då redan var döpt
till Betula. Hamnmyndigheten i Helsingör kunde inte stoppa
etableringen då fartyget var utrustat med sidoramper och därmed
inte beroende av någon fast kajplats med ramp. Tilläggsplats får
man i Helsingborg i inre hamnen vid nuvarande hotell Marina
Placas norra kajsida, i Helsingör får man nöja sig med en mer
isolerad tilläggsplats ute vid Kronborg slott.

Ombordkörning av fordon görs till en början via ramper på fartygets
sida, fast färjeklaff och väntsal skall tillkomma senare. Det visar
sig att det även blir plats över till privata bilar och därmed var
denna senare så populära linje ett faktum. Mottagandet på
danska sidan är till en början iskallt, man blir motarbetad av inte
bara av DSB utan även av myndigheter, polis och
motororganisationer som alla vill skydda den danska
"ensamrätten" på HH-leden som man av tradition anser sig ha.
Under våren 1957 inleder man visst samarbete med DSB med
gemensamma priser biljettgiltighet och att man ska hänvisa
trafikanter till varandras färjor. Samarbetet går dock trögt i början
då man från DSB:s sida dröjer med att praktisera det ingångna
avtalet. Verksamheten visar sig trots allt gå bra för och den första
april 1959 köps fartyget för 1,5 miljoner kronor och blir inregistrerat
på Linjebuss International AB i Helsingborg. Under femtiotalet
tappar bussarna som var upphovet till den egna färjetrafiken mark
till det billigare charterflyget och 1961 upphör bussresorna helt.

Med åren ökar trafiken på leden kraftigt och ett antal nya färjor
tillkommer, en tid gör man även försök med svävartrafik till
Danmark. Flera andra linjer kommer att ingå i rederiet, man startar Trave-Line mellan Helsingborg, Köpenhamn och Travemünde
för gods och passagerartrafik och 1980 införlivas linjen Limhamn-dragör. Man har hela tiden också driften av DanLinks godstågfärja
Öresund som från 1986 går mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Rederiet får genom åren olika namn men ägs fram till 1980 av Rederi AB Svea (Johnson Line) i Helsingborg. Därefter blir Johnson
Line och statliga Svelast ägare med 50% vardera. Svelast köper år 1983 Johnson Lines andel och blir därmed helägare.
Sweferry börjar 1991 samsegla med DSB på HH-leden under namnet Scandlines som senare också blir ett samlat namn
på alla de gamla järnvägsfärjelinjerna.

I november 1999 säljer ägaren SJ rederiet Sweferry och därmed den svenska delen av Scandlines till Stena Line. I samband med att
bron mellan Malmö och Köpenhamn öppnar den första juli 2000 upphör godstågtrafiken med Danlinks Öresund till Köpenhamn och
passagerartågtrafiken mellan Helsingborg och Helsingör och därmed går en mer en hundraårig epok i graven. Sedan juli 1997 drivs
trafiken på HH-leden med de tre systerfartygen Aurora af Helsingborg, Tycho Brahe och Hamlet där den sistnämda genomgick en
större interiörmässig ombyggnad under mars månad 2011.

Text och sammanställning av Bengt Klevtorp


1940 - den 6 december bildas AB Linjebuss av Johnsonkoncernen, bolaget utvidgas genom at man köper upp andra trafiklinjer
1946 - startar Linjebuss International AB (LBI) reguljära busslinjer och sällskapsresor till kontinenten
1954 - inköps LBI med dess utrikestrafik av Stockholms rederi AB Svea, bolaget omfattar från nu också rederiverksamheten
1955 - chartras Betula in första gången från Sockerbolaget till Linjebuss International AB
1958 - inköps PENDULA från Waxholmsbolaget för att delvis trafikera Ven.
1959 - köper rederiet Betula från Sockerbolaget.
1960 - övertar man första nybygget, PRIMULA.
1961 - upphör bussverksamheten till kontinenten
1964 - tar man leverans av den långlivade CAROLA.
         - byggs även systerfartyget DANA SCARLETT som dock börjar på Landskrona - Tuborg linjen där även SVEA SCARLETT och
           STELLA SCARLETT kommer att trafikera senare.
1966 - startar man linjen Svea-Trave-Line för gods och passagerartrafik mellan Helsingborg och Travemünde varvid man låter bygga SVEA DROTT.
1967 - provkörs den engelske svävaren SR.N6 till Danmark.
1968 - tar man leverans av BETULA (2), det första i en serie om tre systerfartyg för HH-leden.
1969 - inköps ett andrahandsfartyg från Finland som får namnet SVEABORG.
1971 - kommer det andra fartyget i serien, REGULA.
1972 - skär man ner den första och ångdrivna BETULA (1), skrovet säljs som pråm, bryggan samt kioskhuset blir klubblokal på Råå.
         - tar man även leverans av ro-ro fartyget SVEALAND från Helsingörs varv för godstrafik mellan Helsingborg och Travemünde.
1973 - kommer det tredje systerfartyget för HH-leden URSULA.
1974 - säljs SVEA DROTT och man ersätter denna med den på andrahandsmarknaden inköpta SVEA STAR.
1975 - säljs PENDULA
1976 - säljs PRIMULA
         - läggs passagerartrafiken ned mellan Helsingborg och Travemünde varefter man säljer SVEA STAR och senare också SVEA BORG.
1980 - tar man över linjen Limhamn - Dragör.
         - bildas Rederi AB Svea tillsammans med Svelast Scandinavian Ferry Lines (SFL) som tar över alla Linjebuss fartyg.
1981 - tar rederiet leverans av ro-ro fartyget SAGA STAR.
         - flyttas SVEALAND till linjen Trelleborg - Travemünde.
1983 - upphör även godstrafiken mellan Helsingborg - Travemünde, SAGA STAR flyttas till Trelleborg-Travemünde.
1984 - förlängs SVEALAND i Norge och skiftar namn till SAGA WIND
1985 - byggs de tre systerfartygen BETULA (2), REGULA och URSULA om i Helsingör.
1986 - öppnas den nya färjelinjen Danlink för godståg mellan Helsingborg och Köpenhamn tillsammans med DSB där man sätter in
           den i Norge nybyggda ÖRESUND.
1988 - säljs SAGA STAR till Frankrike.
1989 - flyttas den ombyggda SAGA WIND till Swedcarrier Rederi AB i Stockholm.
1991 - förs ägandet av färjorna över till SweFerry AB
         - börjar SFL och DSB samsegla på HH-leden under namnet Scandlines.
         - säljs trotjänaren CAROLA efter 27 år på HH-leden till Argentina.
1992 - lämnar BETULA (2) också leden då hon säljs till Kanarieöarna.
         - tar man leverans av den stora tåg och passagerarfärjan AURORA AF HELSINGBORG.
1993 - säljs även reservfärjan DANA SCARLETT till Argentina.
1996 - den 27 maj läggs REGULA och URSULA upp i Helsingborg.
         - i juni månad är endast AURORA AF HELSINGBORG och ÖRESUND kvar i trafik av SweFerrys fartyg över Öresund.
1997 - i januari säljs REGULA till Estland
         - under våren säljs URSULA till Mexico.
1999 - den 1 augusti köper Stena Line samtliga aktier i SweFerry av ägaren SJ för 560 miljoner kronor.
2000 - den första juli tas ÖRESUND ur trafik och Danlink upphör
         - den första juli upphör också passagerartågtrafiken på HH-leden


Viktiga årtal och händelser i rederiets historia:
BETULA (1) var det första fartyget i rederiet, hon byggdes som Perch Rock 1929 i Dundee i Skottland på varvet Caledon Shipbuilding & Engeneering Co och
gick som bilfärja för ett rederi i Liverpool över floden Mersey. Fartyget som var ångdrivet hela tiden hade två ångmaskiner konstruerade vid byggvarvet om
600 hk styck och gjorde 12 knops fart. Under andra världskriget används färjan som kranfartyg för lossning av gods från konvojfartyg på Liverpools redd. 
Hon chartras första åren från Svenska Sockerfabriks AB som sedan 1954 använder färjan för trafik med betor mellan Öland och fastlandet på vintern.
                                                                                                                           Lördagen den 28 maj 1955 startar färjan trafiken mellan Helsingborg och
                                                                                                                           Helsingör och man gör dagligen åtta dubbelturer. Den första april 1959 köper
                                                                                                                           Linjebuss International AB henne för 1,5 miljoner kronor då det var mer fördelsaktigt
                                                                                                                           att själva äga fartyget. Fartyget byggs om och moderniseras ett flertal gånger
                                                                                                                           under sin tid på HH-leden När man 1968 får en ny "Betula" i Helsingborg,
                                                                                                                           degrederas fartyget till reservfärja och döps om till "Betula 1".
                                                                                                                           År 1972 rensas hela fartyget ovan däck varvid styrhuset och kiosken blir
                                                                                                                           klubbhus för Råå båtklubb. Skrovet säljs för 200.000 kronor till Skånska
                                                                                                                           Cementgjuteriet för att bli pråm och får namnet Bastian. Bastian fanns fortfarande
                                                                                                                           hösten 1994 kvar som pråm i stockholm med delar av sitt gamla ångmaskineri kvar.
                                                                                                                           Hon var dock då i dåligt skick och skrotades troligen en tid efter.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 44,15/15,33m - bruttoton 765 (senare 1046) -
                                                                                                                           passagerare 312 - bilar 50 - i trafik 1955-1971
                                                                                                                           Status: delvis skrotad 1972, skrovet skrotat troligen omkring 1995
Klicka på bilderna
för att förstora
Färjorna i Helsingborg, fartygslista med historik :
PENDULA var ett lite udda fartyg som 1951 byggdes vid Hammarbyverken i Stockholm för Waxholmsbolaget under namnet Gillöga. Fartyget var på 60 brt
och var byggd i aluminium med ett nitat skrov. Hon byggs för skärgårdstrafik och blev trots sin svaga konstruktion långlivad. Hösten 1958 inköps hon till
Linjebuss International AB och man bygger om henne med ny inredning på varvet i Helsingborg. Hon sätts i trafik den 18 mars året därpå med Råå-sonen
Sven Backe som befälhavare. Pendula trafikerar HH-leden och rutten Helsingborg-Sletten-Ven samt gör kvällskryssning på lördagarna.
                                                                                                                           Våren 1975 säljs hon till Ven - Öresundslinjen i Helsingborg. År 1976 säljs
                                                                                                                           hon till Stockholm och får namnet Lovön. fartyget säljs 1987 till det gamla
                                                                                                                           fiskeläget Norrbyn söder om Umeå och får namnet "Patronia". Hon återkommer
                                                                                                                           1991 till Stockholm och behöll sitt norrländska namn. Hösten 1994 säljs fartyget
                                                                                                                           som nu är i dåligt skick och med utslitna maskiner till Norge. Fartyget är under
                                                                                                                           bogsering till varv i Norge för renovering när hon den 2 december sliter sig från
                                                                                                                           bogserbåten och sjunker vid Landsort i Stockholms skärgård och därmed är detta
                                                                                                                           slutet för gamla Pendula.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 26,12/5,28m - bruttoton 60 -
                                                                                                                           passagerare 132 - i trafik 1959-1975
                                                                                                                           Status: förlist år 1994
PRIMULA var det första nybygget i rederiets historia. Hon byggdes 1960 på Finnboda varv i Stockholm och sätts i trafik på HH-leden den 20 maj 1960.
Färjan är den första i världen som byggs utan bärande skott mitt på bildäck vilket väcker stor uppmärksamhet. Primula är den första färjan vars skrov
blir målad i Linjebuss välkända blåa färg. Allmänt anses färjan alldeles för stor för leden vilket snart skulle visa sig vara fel. Efter 12 års tjänst mellan
Helsingborg och Helsingör börjar Primula bli för liten och omodern varvid hon säljs i november 1976 till Terschellinger Stoomboot Mij i staden Terchelling
                                                                                                                           i Holland. Fartyget avgår Helsingborg den 27 november och skulle i Holland
                                                                                                                           döpas till Noord Nederland. Efter lång tjänst i Holland säljs hon 1990 till
                                                                                                                           Nigeria och Atlantic Ferries Ltd i Lagos, namnet ändras till Eunice Of
                                                                                                                           Ecowas. år 1995 säljs hon till Redffern Automotive Nigeria Ltd i samma
                                                                                                                           stad och får det nya namnet El Shaddai. Fartyget får maskinhaveri i
                                                                                                                           januari 2004 under en resa med flyktingar på väg till Monrovia i Liberia.
                                                                                                                           Maskinerna repareras men problem med styrningen gör att fartyget
                                                                                                                           får bogseras till Lagos, fartygets öde efter detta är inte känt.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer:  läng/bredd 48,00/15,36m - bruttoton 1064 -
                                                                                                                           passagerare 718 - bilar 55 - i trafik 1960-1976
                                                                                                                          Status: okänt från 2004
CAROLA var det andra nybygget, byggd 1964 på Öresundsvarvet i Landskrona. Detta fartyg blir en trotjänare som kommer att segla mellan grannstäderna
under inte mindre än 27 år. I slutet av 1991 säljs fartyget till Tamuls SA i Argentina för 10 miljoner kronor. Hon döps om till Princess 1 varefter två av
Carolas gamla befälhavare samt en maskinchef följer med över Atlanten som hjälp vid leveransen till de nya ägarna. Under överfarten förekommer dagliga
prestigegräl om vem som har högsta rang ombord mellan den argentinska befälhavaren som har kaptens grad i flottan och överstyrman som är amiral
                                                                                                                          i den samma. Vid jultid 1991 kommer man efter hårda strapatser och dåligt väder
                                                                                                                          fram till Buenos Aires. Färjan trafikerar rutten Buenos Aires och Colonia i
                                                                                                                          Uruguay endast en kort tid då rederiet går i konkurs. Efter att ha legat upplagd
                                                                                                                          i 14 år byggs fartyget år 2006 om till ett flytande kasino med placering i Buenos
                                                                                                                          Aires. Fartyget används fortfarande år 2011 men lämnar aldrig kajen, trots det har
                                                                                                                          man full besättning ombord då Argentisk lag inte tillåter landbaserade kasino.

                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 65,30/16,44m - bruttoton 1627 -
                                                                                                                           passagerare 700 - bilar 65 - i trafik 1964-1991
                                                                                                                          Status: aktiv
DANA SCARLETT byggdes vid Öresundsvarvet i Landskrona 1964 och var systerfartyg till Carola. Dana Scarlett får dock en större restaurang på
grund av sin första och längre linje mellan Landskrona och Tuborg. Fartyget blir i december 1980 inregistrerat på Linjebuss International AB i Helsingborg
och blir där reservfärja. År 1985 säljs hon för 7 miljoner kronor till det nybildade Scarlett Line i Landskrona och återupptar sin gamla rutt Landskrona -
Tuborg. Detta rederi går i konkurs 1993 och hon säljs liggande i Helsingborg till Free-Port Importicion i Buenos Aires, Argentina. Färjan som säljs för
802.000 US-dollar avgår den 3/2 1993 från Helsingborg under namnet  Dana Star. Väl framme drabbas hon av samma öde som Carola, hon läggs
upp då den tilltänkta linjetrafiken går i stöpet. Fartyget köps 1996 av företaget Beachcomber Island resort & Cruises från staden Lautoka i Fiji, hon
                                                                                                                           namnändras till Adi Savusavu och sätts in på en rutt mellan Fijis huvudstad
                                                                                                                           Suva och öarna Taveuni och Savusavu. År 2006 säljs hon till Venu Shipping
                                                                                                                           Fiji och får det nya namnet Sinu-I-Wasa Tolu och går i trafik mellan Suva och
                                                                                                                           Levuka på ön Ovalau. Fartyget skadas av en brand i oktober 2007 liggandes
                                                                                                                           vid kaj i Levuka. När färjan åter sätts i trafik har man tagit bort de två översta
                                                                                                                           däcken akteröver varvid hon har fått ett helt annorlunda utseende. Fartyget är
                                                                                                                           år 2011 fortfarande i trafik mellan öarna i Fiji.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 65,30/16,44m - bruttoton 1721 -
                                                                                                                           passagerare 700 - bilar 65 - i trafik 1964-1985
                                                                                                                           Status: aktiv
SVEA DROTT byggdes 1966 i Landskrona på Öresundsvarvet och var på 4015 brt och blev registrerat på rederi AB Svea som ägde färjerederiet.
Hon är den första bil och passagerarfärjan som sätts i trafik mellan Helsingborg och Travemünde. Svea Drott går på denna linje fram till 1974 då
Gotlandsbolaget chartrar fartyget för trafik mellan Oskarshamn och Visby. Senare samma år lånas hon på prov ut till Lloyds Leasing Ltd (Sealink)
i London. I början på nyåret 1975 säljs fartyget för drygt 23 miljoner kronor till detta rederi och får den 11 januari liggandes i Helsingborg det nya 
                                                                                                                           namnet Earl Godwin med hemmahamn i London, senare samma eftermiddag
                                                                                                                           avgår hon mot England. Fartyget sätts i trafik över Engelska kanalen, fartyget
                                                                                                                           avslutar sin karriär på kanalen 1988 på rutten Portsmouth-Cherbourg. I mars
                                                                                                                           1990 säljs hon till Nav. Archipelago Maddalenino S. P. A  i Neapel och med
                                                                                                                           Moby Baby som nytt namn. Fartyget sätts i trafik på linjen mellan Piombino i 
                                                                                                                           Toscana och Portoferraio på ön Elba där hon fortfarande år 2011 är går.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 99,18/18,34m - bruttoton 4015 -
                                                                                                                           passagerare 928 - bilar 160 - i trafik 1966-1974
                                                                                                                           Status: aktiv
Klicka på bilderna
för att förstora
Sveaborg var på 7595 brt och byggdes som Finnpartner för det finska tobaksbolaget Amer-Tupakka Oy i Helsingfors 1966, hon gör sin första tur för
Trave - Line i januari 1969. Fartyget är under några år inchartrat från finska O/Y Svea Line i Åbo men inköps till Linjebuss International AB i Helsingborg.
Hon seglar mellan Helsingborg och Travemünde fram till februari 1977, den sista tiden enbart som godsfärja. I mars 1977 chartras färjan ut för trafik
mellan Århus och Oslo under namnet Peer Gynt fortfarande med Helsingborg som hemmahamn. Färjan köps 1978 av Stena Line som ger henne namnet
                                                                                                                            Stena Baltica, efter ombyggnad tjänstgör hon som logementfartyg till
                                                                                                                            offshoreanläggningar i Nordsjön. Det grekiska rederiet Dane Sea Lines köper
                                                                                                                            fartyget 1982 och sätter henne på trafik mellan Piraeus och Rhodos med det
                                                                                                                            nya namnet Ialyssos. I januari 2002 säljs hon till okända ägare och får
                                                                                                                            Salim som nytt namn och Kambodjansk flagga i aktern. Grekiska Farley
                                                                                                                            Shipping Line blev nya ägare senare 2002 och ger fartyget namnet Noura 1
                                                                                                                            under Liberias flagga, hon sätts nu på trafik mellan Suez och Jedda. I slutet
                                                                                                                            på 2003 säljs färjan, som fått namnet kortat till Noura, till Indien för att huggas
                                                                                                                            upp och den 14 maj 2004 rapporteras hon från Alang som skrotad. 

                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 134,4/19,9m - bruttoton 7481 -
                                                                                                                            passagerare 1272 - bilar 241 - i trafik 1969-1977
                                                                                                                            Status: skrotad 2004
BETULA var det andra fartyg som fick bära detta namn i rederiet. Hon byggdes 1968 som det första fartyget i ny serie på Meyer Werft i Papenburg, Tyskland.
Denna serie med färjor, som också omfattar Regula och Ursula, blir mycket lyckad. Under vintern 1984/85 genomgår hon en rejäl ombyggnad vid Helsingörs
varv och får det utseende som visas på bilden. När rederiet 1992 tar leverans av Aurora af Helsingborg blir Betula överflödig och hon säljs samma år till företaget
                                                                                                                            Ferry Gomera SA (Fred Olsen Line) i Spanien. Färjan som nu får namnet Buganvilla
                                                                                                                            avgår från Helsingborg i maj 1992 mot sydligare breddgrader för att trafikera mellan
                                                                                                                            Lanzarote och Fuertaventura på Kanarieöarna. år 2003 säljs hon till företaget
                                                                                                                            Sociedade de Transportes Maritimos i Kap Verde och namnet ändras till Tarrafal.
                                                                                                                            Färjan, som är landets största, går fortfarande år 2011 i trafik mellan huvudstaden
                                                                                                                            Praia och öarna Sao Nicolau samt Sao Vicente.

                                                                                                                            Fartygsfakta: längd/bredd 71,21/16,33m - bruttoton 2291 (senare 2452) -
                                                                                                                            passagerare 700 (senare 900) - bilar 65 - i trafik 1968-1992
                                                                                                                            Status: aktiv
REGULA byggdes 1971 som nummer två i serien från Papenburg. Våren 1985 byggs också hon om i Helsingör på samma sätt som Betula tidigare.
Färjan går i trafik till den 27 maj 1996 då man på grund av en nystiftad dansk lag mister tilläggsplatsen i Helsingör. Efter att legat upplagd ett halvt år
säljs färjan i januari 1997 till det Estländska bolaget Saaremaa Laevakompanii för trafik mellan Virtsu - Kuivastu. Regula behåller sitt namn vilket har
                                                                                                                             blivit en tradition i rederiet, hon får även tillbaka den gamla färgsättningen
                                                                                                                             på skrovet från tiden i SweFerry. Regula är år 2011 fortfarande i trafik
                                                                                                                             mellan Virtsu på fastlandet och Kuivastu på ön Muhu men är uppsatt till
                                                                                                                             försäljning sedan en tid.

                                                                                                                             Fartygsfakta: längd/bredd 71,0/16,30m - bruttoton 2318 (senare 2474) -
                                                                                                                             passagerare 800 (senare 900) - bilar 65 (senare 105) - i trafik 1971-1996
                                                                                                                             Status: aktiv
SVEALAND byggdes som lastbilsfärja på varvet i Helsingör 1972 för trafiken mellan Helsingborg och Travemünde. År 1982 försvann fartyget från Helsingborg
till sin nya linje Trelleborg - Travemünde Fartyget förlängdes 1984 och fick utbyggd överbyggnad samt nya maskiner på varv i norska Trondheim med ett nytt
brutto om 13893 ton. Det var en stolt kapten Henry Persson från Råå/Ven som på ena fotot passerar förbi Kyrkbacken och "blåser i luren" för att hälsa sin hemby
från fartyget som nu hade fått namnet Saga Wind. Efter en ombyggnad av passagerarutrymmena överförs hon 1987 till Swedcarriers Rederi AB i Stockholm.
                                                                                                                                                                            År 1989 säljs fartyget till Silja Line i Stockholm, hon
                                                                                                                                                                            byggs i Tyskland om till tågfärja för trafik mellan
                                                                                                                                                                            Stockholm och Finland under det nya namnet Sea Wind.
                                                                                                                                                                            Sedan 2009 är ägs fartyget av Tallink och hon är år
                                                                                                                                                                            2011 fortfarande i trafik mellan Stockholm och Åbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 118,0/21,0m - bruttoton
                                                                                                                                                                            3987 - passagerare 700 - bilar 65 - i trafik 1972-1982
                                                                                                                                                                            Status: aktiv
                                                                                                                                                                           
URSULA byggdes som den tredje och sista i serien från Papenburg. Liksom de två andra systerfartygen byggs hon om i Helsingör 1985. Ursula tillsammans
med Regula kommer att bli de mest omtyckta av "turarbåtarna". Hon röner samma öde som Regula och mister sin tilläggsplats i Helsingör och togs därmed ur trafiken
på HH-leden och blir upplagd som reservfärja i Helsingborg från den 27 maj 1996. Under våren 1997 säljs färjan till det Mexikanska rederiet Maritima Chan
Kenab SA. Den 9 maj 1997 avgår hon från Helsingborg för att sättas i trafik mellan Cozumel och Puerto Morelos på Mexikanska fastlandet. Den första oktober
                                                                                                                             2005 går fartyget på grund på korallrevet Bancho Chinchorro utanför Chetumals
                                                                                                                             kust under orkanen Wilma. Det grundstötta fartyget som orsakat stora skador
                                                                                                                             på revet köps 2007 av företaget Aceros y Metales de Exportación -
                                                                                                                             Angelopolitanos. Myndigheterna bestämmer till slut att fartyget ska bort från platsen
                                                                                                                             för att inte det känsliga revet ska skadas ytterliggare. Söndagen den 16 maj 2010
                                                                                                                             lyckas man efter flera försök att dra loss henne från grundet med hjälp en
                                                                                                                             bogserbåt. Då Cozumel II är i dåligt skick bogseras hon till La Ceiba Beach,
                                                                                                                             Campeche för demontering och återvinning.

                                                                                                                             Fartygsdetaljer: längd/bredd 71,0/16,74m - bruttoton 2396 (senare 2469) -
                                                                                                                             passagerare 800 (senare 900) - bilar 75 (senare 105) - i trafik 1973-1997
                                                                                                                             Status: skrotad 2010
                                                                                                       
                                                                                                                             Läs mer om Ursula här
SVEA STAR byggdes i Lübeck 1968 som Freeport för Miami Terminal Transport Company och sattes i trafik mellan Miami och Freeport på Bahamas. År 1973
säljs fartyget till Birka Line AB i Mariehamn och det sätts in på kryssningar mellan Helsingfors - Stockholm. Fartyget säljs i början på 1974 från Birka Line AB för
16 miljoner US-dollar till partrederiet Emanuel Högberg, ägare till Rederi AB Svea som drev Trave-Line. Svea Star blir det sista inköpta passagerarfartyget på linjen
Helsingborg-Travemünde. Hon ankommer till Helsingborg den sista turen klockan 08:00 den 12 oktober 1976, klockan 13.00 samma dag avgår Svea Star till Tyskland
med en ny tysk besättning. Fartyget är sålt till Bremer Schiffahrts i Bremen, hon får nu namnet Caribe och sätts i sommartrafik mellan Yarmouth i Kanada och
Portland i USA. Under vintertid går fartyget på kryssningar i Karibien för Commodore Cruise Line. År 1981 ändras namnet till Caribe Bremen varefter hon säljs
till Scandinavian World Cruises på Bahamas som ger henne det nya namnet Scandinavian Sun. Hon går nu i trafik till Freeport från Miami men även från Port
                                                                                                                                            Canaveral och Jacksonville. Sea Escape Cruises tar över trafiken 1985 och
                                                                                                                                            chartrar fartyget fram till 1988 då man även tar över ägandet. År 1992 
                                                                                                                                            Köper Belle Made Shipping i Liberia fartyget och hon sätts in på trafik mellan
                                                                                                                                            Karlskrona och Gdynia under namnet Balanga Queen. Under en kort tid
                                                                                                                                            1994 går hon på trafik mellan Helsingfors, Tallin, och Travemünde. Senare
                                                                                                                                            samma år säljs fartyget till Discovery Cruises i Panama och gör dags-
                                                                                                                                            kryssningar mellan Fort Lauderdale och Freeport under namnet Discovery Sun.
                                                                                                                                            Efter att ha varit i samma trafik i 17 år avgick fartyget för sista gången den 8
                                                                                                                                            september 2011 från Freeports hamn. Discovery Sun var då redan såld till
                                                                                                                                            upphuggare och gjorde veckan efter sin sista resa till stranden i Alang i Indien.   

                                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 134,42/21,53m - bruttoton 9963 -
                                                                                                                                            passagerare 1327 - bilar 170 - i trafik 1974-1976
                                                                                                                                            Status: skrotad 2011
SAGA STAR var ursprungligen kontrakterad av Svelast i Stockholm under namnet Sagaland vid Kalmar Varv. Varvet gick dock i konkurs varför jobbet istället
gick till FEAS i Marstrand som byggde skrovet och Lindholmens varv i Göteborg som sedan färdigställde fartyget 1981. Saga Star registreras vid leveransen
på Johnson Line som då äger Rederi AB Svea och med Svelast som hälftenägare av fartyget. Fartyget överförs 1983 till Svelast i Stockholm och flyttas till
linjen Trelleborg - Travemünde efter bara två års trafik på Helsingborg. Hon överförs i början av 1987 till Swecarrier Rederi AB i Stockholm. I april 1988 säljs
faryget för 120 miljoner kronor till Compagnie Meridioale de Navigat i Marseille, Frankrike. Hon får nu det nya namnet Girolata och efter att ha varit chartrad en kort
                                                                                                                            tid av DFDS  går hon nu på trafik mellan Marseille och Bastia på Korsika. År 1993
                                                                                                                            chartrar TT-Line fartyget för rutten Trelleborg - Rostock/Travemünde och hon får
                                                                                                                            tillbaka sitt ursprungliga namn Saga Star. TT-line köper fartyget 1997 och äger det
                                                                                                                            fram till 2002 då man säljer det till franska Transmanche Ferries som sätter henne på
                                                                                                                            trafik på Engelska kanalen mellan Newhaven och Dieppe med det nya namnet Dieppe.
                                                                                                                            År 2006 köper företaget Polska Zegluga Baltyska fartyget och sätter henne på trafik för
                                                                                                                            Polferries  mellan Gdansk och Nynäshamn med namnet ändrat till baltivia. Sedan 2007
                                                                                                                            ägs Baltivia av Abacus Company Ltd på Bahamas och hon år 2011 fortfarande i trafik
                                                                                                                            på denna linje mellan Polen och Sverige.

                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 147,0/24,0m - bruttoton 8226 (senare 17790) -
                                                                                                                            passagerare 80 (senare 170) - lastbilar 78 - i trafik 1981-1983
                                                                                                                            Status: aktiv
Fartyg som var inchartrade :
ÖRESUND byggdes för Statens Järnvägar som järnvägsfärja på varvet i Moss i Norge 1986. Färjan sätts in på Linjen Danlink mellan Helsingborg och
Köpenhamn hösten 1986 tillsammans med den danska tågfärjan Tre Kronor som seglar för DSB. I och med detta ökas godstågskapaciteten mellan
Sverige och Danmark rejält och man avlastar kustbanan mellan Helsingör och Köpenhamn. Helsingborg blev därmed av med sitt så kallade bangårdselände,
tågtrafiken som går rakt igenom stadens centrum. Fartyget har redan från början lastbilskapacitet som dock inte utnyttjas på grund av restriktioner av
                                                                                                                           tung trafik i Köpenhamn. Ägarförhållandena skiftar men hon drivs hela tiden
                                                                                                                           av Sweferry i Helsingborg under tiden fram till juli 2000 när linjen upphör i
                                                                                                                           samband med öppningen av bron mellan Malmö och Köpenhamn. Efter en tids
                                                                                                                           uppläggning säljs fartyget år 2001 till SC RoPax 1 Ltd på i Hamilton på Bermuda.
                                                                                                                           Efter ombyggnad i Gdansk i Polen sätts hon med det nya namnet Sky Wind in på
                                                                                                                           trafik mellan Stockholm och Åbo under svensk flagg för Seawind Line. År 2007 köps
                                                                                                                           fartyget av Scania Line Ltd på Bahamas och med det nya namnet Wolin sätts hon
                                                                                                                           i trafik mellan Swinoujscie i Polen och Trelleborg och är 2011 fortfarande i trafik där.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 186,02/23,70m - bruttoton 16925 (senare 22874) -
                                                                                                                           Passagerare 12 (senare 364) - spårlängd 817m - lastbilar 90 - i trafik 1986-2000
                                                                                                                          Status: aktiv

AURORA AF HELSINGBORG byggdes för Sweferry 1992 i Norge som kombinerad tåg bil och passagerarfärja. Skrovet byggdes på Tangen Verft
i kragerö varefter hon utrustades och färdigställdes på Langsten Slip & Båtbyggeri i Tomrefjord. Fartyget och dess inredning är designarbete av Tillberg Design
i Höganäs som är kända för sina arbeten med kryssningsfartyg världen över . Färjan sätts i trafik för dansk-svenska Scandlines på HH-leden där det danska
                                                                                                                           systerfartyget Tycho Brahe redan går sedan året innan. Fartyget säljs 1993 till
                                                                                                                           Aurora Trust I i Delaware i USA med ett kontrakt där Sweferry chartrar fartyget
                                                                                                                           för en period om 20 år. I samband med att tågtrafiken upphör över HH-leden
                                                                                                                           monteras tågspåren bort. Aurora är fortfarande 2011 i trafik på leden Helsingborg
                                                                                                                           och Helsingör och ägs av Scandlines AB i Helsingborg.

                                                                                                                           Fartygsdetaljer: längd/bredd 111,2/28,2m - bruttoton 10918 - passagerare 1250 -
                                                                                                                           spårlängd 260m (senare bortagna) - bilar 240 - i trafik 1992-
                                                                                                                           Status: aktiv
HOVERCRAFT SR.N6 016 provkörs under sommaren 1967 på Öresund, man provar till en början även att trafikera mellan Helsingborg-Ven och Helsingborg-
Köpenhamn men valjer sedan att bara gå mellan Helsingborg och Helsingör. Farkosten har en Rolls Royce gasturbin på 900 hk och gör med denna 56 knop
(100 km/tim), stoppsträckan vid full fart är endast 32 meter. SR.N6 (Mk.1), också kallad Winchester Class, började tillverkas 1965 och denna design skulle så
                                                                                                                            småningom leda fram till de stora svävarna med bilkapacitet som kom att gå över
                                                                                                                            engelska kanalen för det svenskägda rederiet HoverLloyd. Man har tillägsplats i
                                                                                                                            Södra hamnen i Helsingborg och i Helsingör går man upp på stranden vid Marienlyst,
                                                                                                                            överfarten tar sex minuter. Farkosten som bullrade enormt var i trafik mellan den 21
                                                                                                                            juni och 7 augusti 1967 på charter av Svea Line och återkom aldrig efter dessa
                                                                                                                            provveckor. Senare provas farkosten bland annat i trafik mellan Reykjavik och
                                                                                                                            Akranes på Island och på övningar med den finländska flottan i Östersjön. År 1970
                                                                                                                            till 1971 är svävaren verksam i Mexico och 1974 återvänder den till Sverige för två
                                                                                                                            månader 1974 då för trafik i Stockholm skärgård. Efter en ombyggnad av farkosten
                                                                                                                            köps den av den egyptiska flottan år 1976 där den är aktiv fram till 1985, efter
                                                                                                                            detta är dess öde inte känt.

                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 14,8/7,7m - bruttoton 10 -
                                                                                                                            passagerare 38 - i trafik 1967
                                                                                                                            Status: okänt från 1985

TRAVETAL byggdes 1970 på Rickmers Werft i Bremerhaven i Tyskland rederiet J.A Reinecke i Lübeck. Fartyget chartras in för Trave-Lines räkning och
går mellan Helsingborg och travemünde från 1970 fram till 1972 då Svealand levereras till rederiet. Fartygets ägs år 2011 av det indonesiska rederiet
                                                                                                                            Putera Master Penyeberangan i Jakarta och går på trafik i Indonesien mellan
                                                                                                                            staden Bakauheni på ön Sumatra och staden Merak på ön Java.
                                                                                                                           
                                                                                                                            Fartygsdetaljer: längd/bredd 114,85/17,4m - brutto 1597 (senare 5730) -
                                                                                                                            passagerare 12 (senare okänt)
                                                                                                                            Status: aktiv

PRINSESSE ANNE-MARIE byggdes 1960 på Ålborg Waerft i Danmark för DSB och dess trafik mellan Kalundborg och Århus där hon gick fram till 1985.
Efter att en tid varit upplagd sätts färjan 1987 i trafik på HH-leden där hon går fram till 1993. Efter detta används fartyget bland annat på leden Köge-Karlskrona-
Riga och leden Grenå-Hundested. Tisdagen den 28 maj 1996 gör färjan nypremiär på HH-leden för Sweferrys räkning, anledningen var att Ursula och Regula av
konkurrensskäl hade blivit utestängda från Helsingörs hamn av en en nystiftad dansk lag. Enligt avtalet mellan Sweferry och DSB skulle man segla med lika mycket
                                                                                                                             tonnage på HH-leden och detta löser man då genom att Sweferry kan chartra
                                                                                                                             Prinsesse Anne-Marie. I augusti 1997 är det slutseglat på HH-leden när den nya färjan
                                                                                                                             Hamlet levereras. Fartyget säljs 1998 till tyska Elbe-Ferry Gmbh & Co KG och sätts in på
                                                                                                                             trafik mellan Brunsbüttel och Cuxhaven med namnet Jochen Steffen. år 2002 köper det
                                                                                                                             nordkoreanska företaget Miriam Shipmanagement fartyget och hon får det nya namnet
                                                                                                                             Miriam. 2004 säljs färjan till upphuggning och under namnet Miriam 4 ankommer hon i maj
                                                                                                                             månad Alang i Indien där fartyget senare rapporteras som skrotat.

                                                                                                                             Fartygsdetaljer: längd/bredd 103,4/17,2m -
                                                                                                                             bruttoton 3486 - passagerare 1200
                                                                                                                             Status: skrotad 2004