Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Videofilmer på Sundsutsikt

Filmer om det gamla och det nya Helsingborg


En tur med Betula på 1960-talet
Betula (1) byggdes i Skottland 1929 som ångfartyget Perch Rock och insattes som bilfärja i Liverpool över floden Mersey. Fartyget inköptes i november 1953 av Svenska
Sockerfabriks AB i Malmö och sattes med namnet  Betula i trafik på Kalmarsund för transport av sockerbetor. Färjan köptes senare av Linjebuss International och var
sedan i trafik på leden Helsingborg - Helsingör från den 28 maj 1955 till december 1971 då hon såldes till Skånska Cementgjuteriet. Under turen möter Betula flera gamla
välkända färjor som trafikerade Helsingborg vid denna tiden. Filmat av sjökapten Martin Göransson ca 1965-67, originalfilmen (dubbel 8) är skänkt av Ingegerd Göransson.
Filmen är överförd från smalfilm, redigerad och ljudsatt  av Sven Klevtorp. (Kjell Hanssons samlingar, Möllevångsgillets samlingar)

Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Helsingborg, sommarstaden - del 1
Olika miljöer i Helsingborg i sommartid. Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Helsingborg, sommarstaden - del 2
Olika miljöer i Helsingborg i sommartid. Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Möllorna i Helsobäcken
Historien om Möllorna i Hälsobäcken. Manus och berättare Bertil Blixt. Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
På strövtåg i Helsingborg i sällskap med konstnären Georg Crona med texter av Allan Selge. En film gjord av Bertil Blixt och Sven Klevtorp.
George Crona (1901-1990) konstnär och tidningstecknare, född i Helsingborg och verkade under hela sitt liv i hemstaden. Som tecknare i Skånska socialdemokraten
fångade han med sitt ritstift humoristiskt och träffsäkert en lång rad av stadens politiska och andra framträdande profiler. Under mer än ett halvsekel skildrade han
också i frejdiga karikatyrer  stadsteaterns uppsättningar. I "Helsingborgs historia" av Oktavius Jönsson (1928-1952) bidrog han med teckningar i denna satiriska årliga
utgåva. I hans rika konstnärliga produktion märks särkilt teckningar och akvareller med Helsingborgsmotiv. Crona var i unga år medhjälpare till Hugo Gehlin, bland annat
under arbetet  med takmålningarna i Jacob Hansens hus. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen år 1964. Crona var medlem i Möllevångsgillet och bodde på
Villatomtsvägen och var således en äkta Möllevåvangare. (Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Från väderkvarn till vattenmölla - längs Landborgspromenaden
En vandring i tid och rum längs Landborgspromenaden från Möllebacken till Pålsjö mölla. Filmen är inspelad 2006 efter en idé av Bertil Blixt.Manus och berättare Bertil Blixt.
Foto och redigering Sven Klevtorp. (Möllevångsgillets samlingar)
Dominikanerkonventet i Helsingborg
Avtäckningen av bronsmodellen över Dominikanerordens konvent (jmf med kloster) som byggdes på 1270-talet i det då danska Helsingborg. Modellen
som är skapad av Tomas Nordbäck är placerad i Rosenträdgården ovanför Hallbergs trappor. Initiativtagaren Bengt Lindskog berättar under
invigningen dominikanerkonventets historia. Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar).
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Helsingborg - Helsingör 1892
Dokumentär om tågfärjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, Sveriges första mot kontinenten.
Manus och berättare Bertil Blixt. Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Rederi AB Transmarins Ulla sjösätts år 1955
Ulla byggdes av Helsingborgs Varfs AB för Rederi AB Transmarin. Här får vi se henne under byggnad samt sjösättning och
provtur år 1955 där hon lämnas över från varvet till de nya ägarna. Efteråt får vi följa med Transmarins Britta, byggd 1948 i
Landskrona, på en resa till Medelhavet. Filmen är utan ljud. (Kjell Hanssons samlingar) (Skånes Näringslivsarkivs samlingar).

Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Helsingborgs Stads Spårvägar 40 år, 1903-1943
Följ med på spårvagnsresor och rundtur med stadsbuss och se många välkända miljöer från det gamla Helsingborg.
Vi får också se spårvagnshallarna och träffa personalen under sitt dagliga arbete. Filmmaterialet är från 1928 och 1943 och sammanställt från VHS kassetter.
(Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar) (Möllevångsgillets samlingar)

Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Invigning av HIF-utställning på Helsingborgs Idrottsmuseum
Invigning av utställningen HIF-ledare genom tiderna lördagen den 24 april 2010 i närvaro av Svenska Fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell.
I samband med detta avtäcktes Risto Karvinens relief av HIFs tidigare ordförande Ingvar Wenehed.
Foto: Sven Klevtorp, Bengt Klevtorp. Redigering: Sven Klevtorp. (FIA Helsingborgs Idrottsmuseums samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Får vi åter spårvagnar i Helsingborg?
I denna film med bilder från tiden när det rullade spårvagnar i Helsingborg ställer vi oss frågan om vi åter får spårvagnar i kollektivtrafiken i staden.
Vi får bakgrundsinformation och även följa med på en resa med en modern spårvagn som gästar Helsingborg.
Foto: Carl Leonard Nilsson, Bernt Månsson och Sven Klevtorp. Redigering : Sven Klevtorp. Berättare: Bertil Blixt.
(Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar) (Möllevångsgillets samlingar)

Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Wällufs hembygdsförening
Wällufs hembygdsförening i Välluv utanför Påarp startades 1969 med syfte att att bevara och till kommande generationer kunna visa hur folk
levde och vilka hjälpmedel dessa hade till sitt förfogande i sin vardag. Vi får här vara med på en underhållningskväll under jubileumsåret 2009
och en visning av museet av Kjell-Axel Norén och Anna-Britt Malmqvist som också berättar om föreningens historia.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Sundsutsikts samlingar)


Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Avtäckning av relief vid Sankta Maria fd sjukhus
Avtäckning av relief vid Sankta Maria fd Sjukhus i september år 2009. Avtäckningen göres av kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström.
Bengt Lindskog från Gillet Gamla Helsingborg berättar sedan om sjukhusets historia.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Sundsutsikts samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Kjell Hanssons Sjöfartsmuseum
Här berättar Kjell Hansson själv om sin karriär till sjöss och om sin stora maritima museisamling.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Sundsutsikts samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Vi åker ångtåg i Mariefred - Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägs vagnar
När Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg fick normalspår och elektrifierades 1906 såldes ånglok, vagnar och materiel till olika järnvägar runt om i landet.
Sex av vagnarna från HRRJ, varav fyra personvagnar,  finns bevarade vid museibanan Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som rustat upp dessa i originalskick.
Ragnar Hellborg från ÖSLJ berättar om HRRJ:s vagnar och museijärnvägen i denna film.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)


Fler filmer:
Lergökarallyt 2006 (med HTMF)
En tur med Helsingborgstrafikens Museiförening på Lergökarallyt i Ängelholm år 2006. Resan sker med föreningens buss nummer 9, en Volvo
B10 som tidigare trafikerade Helsingborgs gator. Vi går också runt och tittar på en del av de 400 ekipagen som ställde upp denna gång.
Foto och redigering Sven Klevtorp (Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar)

Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Triangeln 1906-2005
Inför nedläggningen av lokaltrafikens anläggning vid Triangeln på Raus plantering i Helsingborg lät Helsingborgstrafikens
Museiförening göra denna film om dess historia. Vi gör en resa i tiden från invigningen 1906 och Helsingborg-Råå-Ramlösa
Järnväg via spårvagnarna 1924 och fram till nedläggningen 2005 när endast bussarna fanns kvar. I filmen får vi bland
annat se gamla bussar och spårvagnar samt följa arbetet med vagnarna på anläggningen genom åren fram till slutet.
Foto Sven Klevtorp och Lars Olsson, Redigering Sven Klevtorp (HTMF:s samlingar)


Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Vi åker spårvagn genom Helsingborg år 1928
Vi bjuds här på en spårvagnsresa genom Helsingborgs gator år 1928.
Resan går från från Råå i söder till st:a Maria Sjukhus i norr och Ramlösa brunnspark i öster.
Vi möter ångloksdragna passageratåg på Söder och får se miljöer i staden som för länge sedan är borta.
Foto: Carl Leonard Nilsson, Redigering: Sven Klevtorp (HTMF:s samlingar)


Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsul Petter Olsson
Konsul Petter Olsson (1830-1911) var affärs och industriman i Helsingborg, han var också ordförande i stadsfullmäktige samt riksdagsman.
Genom sin entreprenörsanda bidrog han starkt till att utveckla Helsingborg från liten stad till en betydande industri och hamnstad under senare delen av 1800-talet.
På dagen, den 6 oktober 2011, exakt 100 år efter hans död avtäcktes en byst av konsuln på den öppna plats i centrum som bär hans namn.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Gillet Gamla Helsingborg) 
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Vi turar med "LB-färjorna" 1992
Det blev stora förändringar på HH-leden i början på 1990-talet. År 1992 hade Carola redan försvunnit från leden till Argentina.
Här får vi följa med de återstående färjorna Betula, Regula och Ursula från Linjebuss-tiden och se inredning, brygga
och får vara med på lastning och lossning. Filmen är bara delvis redigerad och utan musik i bakgrunden, något klipp är taget innan 1992.
Foto och kommentarer: Kjell Hansson (Kjell Hanssons samlingar)Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
 
Helsingborgstrafikens museiförening
Följ med på en visning i föreningens lokaler där vi får se de olika bussar som finns bevarade, vår guide är Kurt Petersson.
Vi åker också en stadsrundtur från Hamntorget med Vänersborgsbussen och får vara med på Pärlrallyt i Helsingborg.
Intervjuer Bertil Blixt. Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
 
Denna film är utgiven på dvd i restaurerat skick.


Historien om Betula
Betula var Linjebuss International AB:s första färja, hon byggdes som Perch Rock 1935 för trafik på floden Mersey. Hon gjorde första
turen mellan Helsingborg och Helsingör den 28 maj 1955 och var i trafik där fram till och med 1971. I denna film berättas historien om
Betula, vi får i unika rörliga bilder se flytten av kiosken och styrhytten till Råå men också följa färjans historia i text och bild.
Filminslag: Maj-Britt Andersson Foto: Kjell Hanssons maritima samlingar 
Bildspel: Bengt Klevtorp  Redigering och kommentarer: Sven KlevtorpAnvänd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden

Historien om Betula from Bengt Klevtorp on Vimeo.

 
En omarbetning av
videobildspelet
"Betula, en bildhistoria".
Denna nya film
innehåller förutom
bildhistorien rörliga
bilder och kommentarer.
Gorthonrederiet och dess historia
Gorthonrederiet har sitt ursprung i Rederi AB Aktiv som bildades 1915 av bland annat Johan E Gorthon. Verksamheten sker i flera rederier som sedan samlas i
Rederi AB Gylfe. År 1960 bildas Gorthons Rederier AB som blir ett aktivt bolag 1974 när man köper Rederi AB Gylfes tillgångar. Bylock & Nordsjöfrakt köper rederiet
1990, Gorthon som rederi försvinner helt 2005 när en fusion görs mellan Gorthon och Bylock & Nordsjöfrakt som då också ändrar namnet till Rederi AB TransAtlantic.
Bild, redigering och berättare Sven Klevtorp
Medverkande Kjell Hansson
Filmen är gjord för Kjell Hanssons maritima samlingar
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
 
Kooperativa föreningen Svea i Helsingborg
Under den senare halvan av 1800-talet började de kooperativa föreningarna att bildas vars ändamål var att anförskaffa och sälja
mat och andra förnödenheter billigt till medborgarna. I filmen får vi veta historien om dessa föreningar och speciellt då Kooperativa
föreningen Svea i Helsingborg som bildades år 1900.
Redigering och berättare Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden