All rights reserved www.sundsutsikt.se
Videofilmer på Sundsutsikt

Filmer om det gamla och det nya Helsingborg


En tur med Betula på 1960-talet
Betula (1) byggdes i Skottland 1929 som ångfartyget Perch Rock och insattes som bilfärja i Liverpool över floden Mersey.
Fartyget inköptes i november 1953 av Svenska Sockerfabriks AB i Malmö och sattes med namnet  Betula i trafik på Kalmarsund
för transport av sockerbetor. Färjan köptes senare av Linjebuss International och var sedan i trafik på leden Helsingborg -
Helsingör från den 28 maj 1955 till december 1971 då hon såldes till Skånska Cementgjuteriet. Under turen möter Betula flera
gamla välkända färjor som trafikerade Helsingborg vid denna tiden. Filmat av sjökapten Martin Göransson ca 1965-67,
originalfilmen är skänkt av Ingegerd Göransson.
Filmen är överförd från smalfilm, redigerad och ljudsatt  av Sven Klevtorp.
(Kjell Hanssons samlingar, Möllevångsgillets samlingar)

Helsingborg, sommarstaden - del 1
Olika miljöer i Helsingborg i sommartid.
Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
Helsingborg, sommarstaden - del 2
Olika miljöer i Helsingborg i sommartid.
Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
Möllorna i Helsobäcken
Historien om Möllorna i Hälsobäcken.
Manus och berättare Bertil Blixt.
Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
På strövtåg i Helsingborg i sällskap med konstnären Georg Crona med texter av Allan Selge.
George Crona (1901-1990) konstnär och tidningstecknare, född i Helsingborg och verkade under hela sitt liv i hemstaden. Som tecknare i Skånska
socialdemokraten fångade han med sitt ritstift humoristiskt och träffsäkert en lång rad av stadens politiska och andra framträdande profiler. Under
mer än ett halvsekel skildrade han också i frejdiga karikatyrer  stadsteaterns uppsättningar. I "Helsingborgs historia" av Oktavius Jönsson (1928-1952)
bidrog han med teckningar i denna satiriska årliga utgåva. I hans rika konstnärliga produktion märks särkilt teckningar och akvareller med Helsingborgsmotiv.
Crona var i unga år medhjälpare till Hugo Gehlin, bland annat under arbetet  med takmålningarna i Jacob Hansens hus. Han tilldelades Helsingborgs-
medaljen år 1964. Crona var medlem i Möllevångsgillet och bodde på Villatomtsvägen och var således en äkta Möllevångare.
Filmen är gjord av Bertil Blixt och Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Från väderkvarn till vattenmölla
- längs Landborgspromenaden
En vandring i tid och rum längs Landborgspromenaden
från Möllebacken till Pålsjö mölla. Filmen är inspelad 2006
efter en idé av Bertil Blixt.Manus och berättare Bertil Blixt.
Foto och redigering Sven Klevtorp.
(Möllevångsgillets samlingar)
Dominikanerkonventet i Helsingborg
Avtäckningen av bronsmodellen över Dominikanerordens konvent (jmf med kloster) som byggdes på 1270-talet i det
då danska Helsingborg. Modellen som är skapad av Tomas Nordbäck är placerad i Rosenträdgården ovanför Hallbergs trappor.
Initiativtagaren Bengt Lindskog berättar under invigningen dominikanerkonventets historia.
Foto och redigering Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar).
Helsingborg - Helsingör 1892
Dokumentär om tågfärjeförbindelsen mellan Helsingborg
och Helsingör, Sveriges första mot kontinenten.
Manus och berättare Bertil Blixt.
Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
Rederi AB Transmarins Ulla sjösätts år 1955
Ulla byggdes av Helsingborgs Varfs AB för Rederi AB Transmarin. Här får vi se henne
under byggnad samt sjösättning och provtur år 1955 där hon lämnas över från varvet
till de nya ägarna. Efteråt får vi följa med Transmarins Britta, byggd 1948 i
Landskrona, på en resa till Medelhavet. Filmen är utan ljud.
(Kjell Hanssons samlingar) (Skånes Näringslivsarkivs samlingar).

Helsingborgs Stads Spårvägar 40 år, 1903-1943
Följ med på spårvagnsresor och rundtur med stadsbuss och se många
välkända miljöer från det gamla Helsingborg. Vi får också se
spårvagnshallarna och träffa personalen under sitt dagliga arbete.
Filmmaterialet är från 1928 och 1943 och sammanställt från VHS kassetter.
(Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar) (Möllevångsgillets samlingar)

Invigning av HIF-utställning på Helsingborgs Idrottsmuseum
Invigning av utställningen HIF-ledare genom tiderna lördagen den 24 april 2010 i närvaro av
Svenska Fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell. I samband med detta avtäcktes
Risto Karvinens relief av HIFs tidigare ordförande Ingvar Wenehed.
Foto: Sven Klevtorp, Bengt Klevtorp. Redigering: Sven Klevtorp.
(FIA Helsingborgs Idrottsmuseums samlingar)
Får vi åter spårvagnar i Helsingborg?
I denna film med bilder från tiden när det rullade spårvagnar i Helsingborg ställer vi oss frågan om vi
åter får spårvagnar i kollektivtrafiken i staden. Vi får bakgrundsinformation och även följa med på en
resa med en modern spårvagn som gästar Helsingborg.
Foto: Carl Leonard Nilsson, Bernt Månsson och Sven Klevtorp. Redigering : Sven Klevtorp.
Berättare: Bertil Blixt. (Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar) (Möllevångsgillets samlingar)

Wällufs hembygdsförening
Wällufs hembygdsförening i Välluv utanför Påarp startades 1969 med syfte att att
bevara och till kommande generationer kunna visa hur folk levde och vilka hjälpmedel
dessa hade till sitt förfogande i sin vardag. Vi får här vara med på en underhållningskväll
under jubileumsåret 2009 och en visning av museet av Kjell-Axel Norén och
Anna-Britt Malmqvist som också berättar om föreningens historia.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Sundsutsikts samlingar)


Avtäckning av relief vid Sankta Maria fd sjukhus
Avtäckning av relief vid Sankta Maria fd Sjukhus i september år 2009.
Avtäckningen göres av kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström.
Bengt Lindskog från Gillet Gamla Helsingborg berättar sedan om sjukhusets historia.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Sundsutsikts samlingar)
Kjell Hanssons Sjöfartsmuseum
Här berättar Kjell Hansson själv om sin karriär till
sjöss och om sin stora maritima museisamling.
Foto och redigering: Sven Klevtorp
(Sundsutsikts samlingar)
Vi åker ångtåg i Mariefred
Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägs vagnar
När Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg fick normalspår och elektrifierades 1906 såldes ånglok, vagnar och
materiel till olika järnvägar runt om i landet. Sex av vagnarna från HRRJ, varav fyra personvagnar,  finns
bevarade vid museibanan Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som rustat upp dessa i originalskick.
Ragnar Hellborg från ÖSLJ berättar om HRRJ:s vagnar och museijärnvägen i denna film.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)


Lergökarallyt 2006 (med HTMF)
En tur med Helsingborgstrafikens Museiförenings
buss nr 9 på Lergökarallyt i Ängelholm år 2006.
En Volvo B10 som tidigare trafikerade Helsingborgs
gator. Vi tittar också på en del av de 400 ekipagen
som ställde upp denna gång.
Foto och redigering Sven Klevtorp
(Helsingborgstrafikens Museiförenings samlingar)

Triangeln 1906-2005
Inför nedläggningen av lokaltrafikens anläggning vid Triangeln på Raus plantering i Helsingborg lät Helsingborgstrafikens
Museiförening göra denna film om dess historia. Vi gör en resa i tiden från invigningen 1906 och Helsingborg-Råå-Ramlösa
Järnväg via spårvagnarna 1924 och fram till nedläggningen 2005 när endast bussarna fanns kvar. I filmen får vi bland
annat se gamla bussar och spårvagnar samt följa arbetet med vagnarna på anläggningen genom åren fram till slutet.
Foto Sven Klevtorp och Lars Olsson, Redigering Sven Klevtorp (HTMF:s samlingar)


Vi åker spårvagn genom Helsingborg år 1928
Vi bjuds här på en spårvagnsresa genom Helsingborgs gator år 1928.
Resan går från från Råå i söder till st:a Maria Sjukhus i norr och Ramlösa brunnspark i öster.
Vi möter ångloksdragna passageratåg på Söder och får se miljöer i staden som för länge sedan är borta.
Foto: Carl Leonard Nilsson, Redigering: Sven Klevtorp (HTMF:s samlingar)


Konsul Petter Olsson
Konsul Petter Olsson (1830-1911) var affärs och industriman i Helsingborg, han var också ordförande i stadsfullmäktige samt riksdagsman.
Genom sin entreprenörsanda bidrog han starkt till att utveckla Helsingborg från liten stad till en betydande industri och hamnstad under senare delen av 1800-talet.
På dagen, den 6 oktober 2011, exakt 100 år efter hans död avtäcktes en byst av konsuln på den öppna plats i centrum som bär hans namn.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Gillet Gamla Helsingborg)Externa länkar :
Filmer om Helsingborg på Filmarkivet.se

Vi turar med "LB-färjorna" 1992
Det blev stora förändringar på HH-leden i början på 1990-talet. År 1992 hade Carola redan försvunnit från leden till Argentina.
Här får vi följa med de återstående färjorna Betula, Regula och Ursula från Linjebuss-tiden och se inredning, brygga
och får vara med på lastning och lossning. Filmen är bara delvis redigerad och utan musik i bakgrunden, något klipp är taget innan 1992.
Foto och kommentarer: Kjell Hansson (Kjell Hanssons samlingar)Helsingborgstrafikens museiförening
Följ med på en visning i föreningens lokaler där vi får se de olika bussar som finns bevarade, vår guide är Kurt Petersson.
Vi åker också en stadsrundtur från Hamntorget med Vänersborgsbussen och får vara med på Pärlrallyt i Helsingborg.
Intervjuer Bertil Blixt. Foto och redigering Sven Klevtorp
(Möllevångsgillets samlingar)
Denna film finns utgiven
på dvd i restaurerat skick.


Historien om Betula
Betula var Linjebuss International AB:s första färja, hon byggdes som Perch Rock 1935 för trafik på floden Mersey. Hon gjorde första
turen mellan Helsingborg och Helsingör den 28 maj 1955 och var i trafik där fram till och med 1971. I denna film berättas historien om
Betula, vi får i unika rörliga bilder se flytten av kiosken och styrhytten till Råå men också följa färjans historia i text och bild.
Filminslag: Maj-Britt Andersson Foto: Kjell Hanssons maritima samlingar 
Bildspel: Bengt Klevtorp  Redigering och kommentarer: Sven KlevtorpGorthonrederiet och dess historia
Gorthonrederiet har sitt ursprung i Rederi AB Aktiv som bildades 1915 av bland annat Johan E Gorthon. Verksamheten sker i flera rederier som sedan samlas i
Rederi AB Gylfe. År 1960 bildas Gorthons Rederier AB som blir ett aktivt bolag 1974 när man köper Rederi AB Gylfes tillgångar. Bylock & Nordsjöfrakt köper rederiet
1990, Gorthon som rederi försvinner helt 2005 när en fusion görs mellan Gorthon och Bylock & Nordsjöfrakt som då också ändrar namnet till Rederi AB TransAtlantic.
Bild, redigering och berättare Sven Klevtorp
Medverkande Kjell Hansson
Filmen är gjord för Kjell Hanssons maritima samlingar
Kooperativa föreningen Svea i Helsingborg
Under den senare halvan av 1800-talet började de kooperativa föreningarna att bildas vars ändamål var att anförskaffa och sälja
mat och andra förnödenheter billigt till medborgarna. I filmen får vi veta historien om dessa föreningar och speciellt då Kooperativa
föreningen Svea i Helsingborg som bildades år 1900.
Redigering och berättare Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Industri och slöjdutställningen i Helsingborg 1903
År 1903 håller man den stora Industri och slöjdutställningen i Helsingborg med Helsingborgs stad och Helsingborgs
Fabriks och Hantverksförening som huvudarrangörer. Utställningsområdet ligger runt om medeltidsborgen
Kärnan och innefattar även den fristående Konstutställningen och Trädgårdsutställningen.
Berättare Bertil Blixt. Foto och redigering Sven Klevtorp - Möllevångsgillets samlingar
Alla filmer finns på vimeo.com/sundsutsikt
Klicka bilderna för att komma direkt till filmen


Kulijuli 2019
Smakprov med Eddie Oliva från det sista Kulijuli 2019
Foto och redigering Sven Klevtorp

Betula, en bildhistoria
Videobildspel om den första LB-färjan Betula
Redigering Bengt Klevtorp

Helsingborgs Gummifabrik AB - Tretorn
Videobildspel om Helsingborgs Gummifabrik AB,
Tretorn, och dess historia. Del 1 av 2.
Redigering Bengt Klevtorp
Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Skånes Näringslivsarkiv
Ett bildspel och en presentation av Skånes Näringslivsarkiv
Redigering Bengt Klevtorp
Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Norrahedshallen 26 februari 1989
IF Elineberg möter Ramlösa i semifinalen i Saintscupen
den 26 februari 1989.
Foto och redigering Bengt Klevtorp

Helsingborgs Gummifabrik AB - Tretorn
Videobildspel om Helsingborgs Gummifabrik AB,
Tretorn, och dess historia. Del 2 av 2.
Redigering Bengt Klevtorp
Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Helsingborgs Varfs AB
Ett bildspel om Helsingborgs Varfs historia.
Del 1 av 2.
Redigering Bengt Klevtorp
Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Helsingborgs Varfs AB
Ett bildspel om Helsingborgs Varfs historia.
Del  2 av 2.
Redigering Bengt Klevtorp
Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Museispårvägar, Malmö och Skjoldenaesholm
Vi reser först till malmö år 1988 och provåker museispårvägen där.
Sedan tar vi ett hopp fram i tiden och besöker spårvägsmuseet i
Skjoldenaesholm på danska Själland som har en stor samling
spårvagnar från Danmark, Sverige och Tyskland.
Foto, redigering och berättare: Sven Klevtorp
Vi besöker Moseldalen
Helsingborg har alltid kallats porten till kontinenten för närheten till Danmark och sitt strategiska
läge vid den smalaste delen av Öresund. Här tar vi steget över sundet och fortsätter ner till
kontinenten där vi besöker Moseldalen i Tyskland med sin unika natur och geografi.
Foto och redering: Sven Klevtorp
Övriga filmer:


Sieurins bilder - 1901

Staden kring Kärnan - 1950

Helsingborg Karlshamn - 1927

Danska kungaparets besök
i Sverige - 1947
Barnens dag i Helsingborg - 1919
Krog och lite folkliv Helsingborg - 1937
Helsingborgsbiografen Palladium
med omnejd - 1935
Svensksunds färd genom
Öresunds - 1930

Wällufsbygdens Hembyggdsförening 50 år, 1969-2019
Wällufsbyggdens hembygdsförening i Välluv utanför Påarp firar sitt 50 års jubileum den 18 augusti 2019.
Föreningen startades 1969 med syfte att att bevara och till kommande generationer kunna visa hur folk
levde och vilka hjälpmedel dessa hade till sitt förfogande i sin vardag.
Foto och redigering: Sven Klevtorp (Möllevångsgillets samlingar)
Senaste filmerna :


Julstämning i Helsingborg
Helsingborgs stad brukar av tradition
vara ordentligt julpyntat, här vandrar
vi runt i december månad 2009 bland
tomtar och julbelysning.
Foto och redigering Sven Klevtorp

Tema - på liv och död
Möllevångsgillet deltog 2009 på Arkivens dag på
Stadsarkivet med bland annat denna film. Vi får här se
Helsingborgs Brandkår öva brand i hus på 1920-talet
samt en bombövning från år 1928 där brandkåren och
Röda korset arbetar under dramatiska former vid ett
fingerat bombangrepp mot Helsingborg.
Redigering Sven Klevtorp


Invigning av Helsinborgs
Brandkårsmuseum
Den 5 maj 2019 inviger Christian Orsing det nya
brandkårsmuseet i Helsingborg. Brandkårsmuseet
flyttade år 2016 från Råå till nya och större lokaler
på Östra Sandgatan 5 i Gåsebäcks industriområde.
Museet finns idag i en verkstadslokal som tidigare
Helsingborgs gatukontor använde sig av. Lokalerna
iordningställdes av museets egna medlemmar.
Foto och redigering Sven Klevtorp

Brandkårsmuseet på Råå
Den 29 juni 1973 inviger brandförsvaret i Helsingborg
brandkårsmuseet på Råå som också blir starten för
föreningen ”Helsingborgs brandkårsmuseum.”
Brandstationen byggdes 1913 och var i bruk fram till
1970-talet då byggnaden blev museum. I denna filmen
får vi reda på historien om om brandstationen
och föreningen bakom denna.
Foto och redigering Sven Klevtorp

Folke Bernadottes vita bussar
Sten-Börje Olsson berättar om sin tid som chaufför på de vita bussarna.
Året är 1945, i andra världskrigets slutskede sänder den svenska regeringen
ut en Röda Kors-expedition under ledning av Folke Bernadotte för att rädda
norska och danska fångar ur de tyska koncentrationslägren. Under livsfarliga
omständigheter lyckas några hundratal svenska män och kvinnor från det
sammanstörtade tyska helvetet hämta ut tiotusentals lägerfångar till friheten i Sverige.
Foto och redigering Sven Klevtorp