All rights reserved www.sundsutsikt.se
Sällskapet för bogser och passagerarfartyg bildades den 22 mars 1981 i Helsingborg av en samling
sjöfartsentusiaster och sjöfartshistoriker. Föreningens huvudsyfte var att ge ut en tidskrift för att
uppmärksamma båda nutida och historisk sjöfart med fokus på bogser och passagerarfartyg.
Den första styrelsen och redaktionskommittén bestod av ordföranden Lennart Hellström, sekreterare
Jan M Svensson, kassör Kaj Berntsson och med Frank Stenvall som teknisk redaktör.

Föreningen växte och fick senare medlemmar och representanter i hela Norden men också i de flesta
västeuropeiska länderna samt Östtyskland och Polen. Även på mer avlägsna platser som i Australien,
Brasilien och USA fanns medlemmar och representanter för sällskapet. Sällskapets tidskrift Loggen
såg dagens ljus för första gången i oktober 1981 och utkom därefter sex gånger om året med artiklar
på svenska men även på det danska, tyska och engelska språket. Tidskriften trycktes de första åren
med blysättning på Schmidts Boktryckeri vars utrustning numera finns att beskåda på Grafiska Museét
i Helsingborg. Sällskapet skaffade så småningom en föreningslokal där medlemmarna träffades
regelbundet. Man fick med åren goda kontakter med rederier, skeppsvarv och andra företag vars
annonser återfanns i tidskriften. Det anordnades också många utflykter där man gjorde besök på fartyg,
rederier, skeppsvarv och andra företag i främst Norden men även på kontinenten.

Sällskapet Loggen, som namnet nu kortats till, fortsatte sin verksamhet under 1990 och 2000-talet.
Tidskriften Loggen kom år 2007 ut i sin sista utgåva och hade då getts ut i fler än 150 olika nummer.

Bengt Klevtorp
Sällskapet Loggen


Loggen Magazine

Här på Sundsutikt kan du läsa Sällskapet Loggens äldre nummer av tidskriften Loggen Magazine.
Samlingen kommer att fyllas på efter hand.
Håll pekaren på bilderna nedan för se huvudinnehåll, klicka för att öppna tidskriften i pdf-format.
Kräver Adobe Reader som du hittar här: Adobe Reader
Loggen nr 1: Gedser - Travemünde rutten, katastrofen med Wilhelm Gustloff, Norrtelje i modell, uppdrag med Hans Oskar, Em Z Svitzer, Årdalsfjord mm
Huvudsidor:
Loggen nr 2: Vasa - Umeå, ÅSI-Verkens bogserare, bärgningen av Rheinfels, Kryssningsfartyg till Köpenhamn 1982 mm

Loggen nr 3: Marinteknik, Sundsbussarna, Isbjörn, Furie, Lissabon, Göta kanal 150 år mm