Huvudsidor:
Fartyg som besökt Helsingborg
Italia Prima (ex Stockholm)
Italia Prima - kryssningsfartyg

Det började som en skiss på ett kuvert det som senare skulle bli Svenska Amerika Liniens (SAL) enda svenskbyggda passagerarfartyg, M/S Stockholm.
Det var Götaverken i Göteborg som fick uppdraget att bygga detta fartyg som skulle bli ett kombinerat last och passagerarfartyg.
Stockholm sjösattes i september 1946 och tog sin första provtur i oktober 1947 för att sedan levereras till sin ägare  den 7 februari 1948.
Fartyget var ett stort steg från de tidigare linjefartyg som de fattiga amerikaemigranterna företog sina resor på, alla hytter var utsides
med egen fönsterventil för dagsljus och i badrummen fanns det kallt och varmt så väl färskvatten som saltvatten.
Vidare hade fartyget som var indelat i första klass
och turistklass också god ventilation.
Den stora lastförmågan utnyttjades aldrig eftersom
hon låg för kort tid i hamn för att hinna lastas
och lossas. Jungfruresan påbörjades från Göteborg
den 21 februari med destination New York och det
var sedan på denna rutt fartyget skulle gå till hon
såldes till Östtyskland 1959. Det mest
anmärkningsvärda under tiden hon seglade för
Svenska Amerika Linien var kollisionen med Italian -
Lines Andrea Doria på kvällen den 25 juli 1956.
Stockholm hade lämnat New York tidigare på
förmiddagen och var på väg till Köpenhamn och
Göteborg med sina 534 passagerare ombord när hon
mötte Andrea Doria som var på resa mellan Genua
och New York med 1706 passagerare som redan
förberett sig för ankomst och fått bagaget tillbaka
till sina hytter. Kollisionen blev ytterst kraftig då
man möttes med en sammanlagd hastighet på
40 knop (ca. 75 km/tim). Stockholm rände in med
stäven i Andrea Dorias styrbordsida som girade åt
babord för att undvika en sammanstötning och nio
timmar senare sjönk det italienska fartyget,
Stockholm kunde trots stora skador ta sig sakta
för egen maskin in till New York med många
överlevande även från Andrea Doria. 43 personer
hade omkommit på Andrea Doria och fem på
Stockholm, inget av rederierna fick direkt skuld
för olyckan. Januari 1954 blev den första större
ombyggnaden färdig då man vid varv i Bremen bland annat förlängde överbyggnaden för att öka passagerarkapaciteten.
Ett par år senare försågs Stockholm med stabilistorer vilket var nödvändigt då hon rullade rejält vid hög sjö, tidigare hade man försökt få bättre
stabilitet genom att man lastat henne med stora mängder sten. Fartyget som aldrig blev någon lycka för SAL såldes våren 1959 till den "fria"
Östyska nationella fackföreningen FDG och fick namnet Völkerfreundschaft. Under sin tid bakom järnridån blev hon på vintern chartrad av Stena Line
för kryssning i karibien. Våren 1985 såldes hon till ett Panamarederi och blev upplagd, namnet kortades till Volker. Namnet ändrades till Fridjof Nansen
1986 och fartyget bogserades till Oslo där det blev liggande en tid som flyktingförläggning. 1992 påbörjades en fullständig ombyggnad vid ett varv i Genua
där man skar ner hela överbyggnaden och en ny byggdes upp, namnet
ändrades 1993 till Italia I. Denna ombyggnad ansågs mycket lyckad och
hon blev förvandlad till ett modernt stiligt kryssningsfartyg. I oktober
1994 fick hon namnet Italia prima och gjorde sin första kryssning för
sin nya ägare i en helt ny skepnad och med den italienska flaggan i
aktern. Och den 27 maj 1996 fick Helsingborg då celebert besök när
Italia Prima gästade Oceanhamnen där man stolt visade upp sitt fartyg
för oss besökande (se bilderna). 1998 fick hon namnet Valtur Prima och
sattes in på kryssningar på karibien och Kuba. Hon såldes vidare 2002
och fick namnet Caribe men det blev inga resor utan istället uppläggning
i Havanna. Efter att ha legat upplagd en tid i Lissabon såldes hon och
fick 2005 namnet Athena och seglade för Classic International Cruises
på destinationer i Australien och fjärran östern registrerad på
frihandelsön Madeira och med portugisisk flagga i aktern.
Athena såldes 2013 till portugisiska Island Cruises Transportes och
och bytte namn till Azores. År 2015 chartrades hon av brittiska Cruise 
& Maritime Voyages för resor på Brittiska öarna, Nordsjön, Östersjön
och Medelhavet. Hösten 2015 byttes fartygets namn till Astoria.
Astoria är världen äldsta oceangående passagerarfartyg i drift.                                                                                                                   
                                                                                                          Fakta om Italia Prima, ex Stockholm :

Byggår...................1948
Byggvarv................Götaverken, Göteborg
Bruttotonnage.........16144 (efter ombyggnad)
Dödviktstonnage......2772 (efter ombyggnad)
Längd....................160,1m
Bredd.....................21,63m
Maskineffekt............11000kw
Passagerare (max)....641
Hytter....................275

Namnhistorik :
Stockholm -60, Völkerfreundschaft -85, Volker -86,
Fridjof Nansen -93, Italia I -93, Italia Prima -00,
Valtur Prima -03, Caribe -05, Athena - 13, Azores


Klicka på bilderna för att förstora
Objekt från SAL:s
fartyg.
Klicka på bilderna
för att förstora.
(privat samling)
All rights reserved www.sundsutsikt.se