Möllevångsgillet är ett hembygdsvårdande gille i Helsingborg. Föreningen bildades 1963 av ett antal personer som vuxit upp  eller bott i de så kallade Parkkvarteren på Möllevången gränsande till Öresundsparken. Området skulle saneras och man ville genom gillet dokumentera och bevara minnen och miljöer från Möllevången. Med åren har intresseområdet utökats och omfattar idag i princip hela staden. Möllevångsgillet har i sina samlingar en stor mängd litteratur och bildböcker med anknytning till Helsingborg, tusentals vykort från olika stadsmiljöer samt ett antal unika filmer på DVD eller VHS-kassett. I klubblokalen på Villatomtsvägen 3F är väggarna fyllda med tavlor med Helsingborgsmiljöer.
Aktiviteter
* Möllevångsgillet anordnar intressanta föredrags och filmaftnar med tonvikten lagd på stadens historia.

* Övriga torsdagskvällar under perioden september - april är det "öppet hus" för medlemmar och andra intresserade i klubblokalen. Där kan man under trivsamma former träffas för att studera något i samlingarna , titta på gamla filmer eller prata om upplevelser från gamla tider. Förplägnad serveras till självkostnadspris.

* På försommaren har man de senaste åren anordnat dagsutflykt för medlemmar där målen oftast varit intressanta museer runt om i sydsverige. Och givetvis har resorna gjorts med veteranbuss.

Aktuellt aktiviteter och program hittar du på på föreningens hemsida mollevangsgillet.se
* Sedan ett antal år tillbaka bistår också Möllevångsgillet helt ideelt Helsingborgs Museer med att hålla Pålsjö Mölla öppen för besökare från första maj till och med andra söndagen i september mellan klockan 13 - 18 för visning av möllan  och möllarens bostad. Besökarna har också möjlighet att köpa helsingborgslitteratur och inte minst försäljningen av vykort med motiv hämtade i staden mellan åren 1890 - 1960 är mycket populära objekt. Under 2016 har Möllevångsgillet inte möjligheten att hålla möllan öppen då flera av de som arbetat frivilligt i alla år har varit tvungna att sluta av åldersskäl då de inte orkar att hålla igång möllan längre åt Helsingborgs museer.

* Gillet har också med hjälp av eget och skänkt material spelat in ett flertal DVD-filmer som skildrar Helsingborg i gamla tider. Filmerna är inte gjorda i kommersiellt syfte utan är en dokumentation åt omvärlden . De är ett mycket uppskattat inslag när andra föreningar besöker  klubblokalen. Ytterliggare filmprojekt är planerade att genomföras som sedan kommer att ingå i gillets samlingar.

Hur blir man medlem?
Möllevångsgillet har idag cirka 250 medlemmar. Enklast blir man medlem genom att sätta in årsavgiften (150 kronor) på bankgirokonto
387- 9202. Märk talongen med Möllevångsgillet Helsingborg. Glöm inte att fylla i namn och adress samt födelsedatum.

Möllevångsgillet : Villatomtsvägen 3F, 252 34 Helsingborg

Telefon 042 - 14 32 51
Hemsida: www.mollevangsgillet.se
e-post: post@mollevangsgillet.se
Huvudsidor:
Möllevångsgillet
Pålsjö mölla:

Klicka på bilden till höger för mer information och bilder på möllan.
Möllevångsgillets
samlingar, bilder
och vykort
Läs mer om:

Extern länk:

All rights reserved www.sundsutsikt.se