Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Helsingborgs Gummifabriks AB - Tretorn
År 1890 bildas Helsingborgs Gummifabriksaktiebolag på initiativ av hamningenjör Johan Dunker. I januari året
därpå tags fabriken i drift och man börjar tillverka galoscher. Efterfrågan på företagets produkter växer snabbt
och år 1897 finns det 400 anställda på fabriken. Man börjar 1902 att tillverka andra produkter som slangar
och bollar. År 1912 inregistreras varumärket Tretorn och under ledning av disponent Henry Dunker växer
företaget till att bli en stor världsindustri. När 1950-talet kommer är fabriken Skandinaviens största i sitt slag
med 7 miljoner tillverkade skor årligen. Gummifabriken var under 1900-talet Helsingborgs största arbetsgivare
med som mest 3000 anställda. Från 1960-talet och framåt försämras förutsättningarna för tillverkning i och
med konkurrensen från låglöneländer och i december 1979 beslutas att fabriken ska läggas ner och en epok i
Helsingborgs industrihistoria går i graven.
Helsingborgs Gummifabriks hela  historia kan du se i nedanstående bildspel som är gjort av
Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg, i föreningens lokaler finns Gummifabrikens arkiv med
bilder och mycket annat material bevarat för framtiden.
Mer på SNA:s
hemsida om:
Helsingborgs Gummifabrik AB - Tretorn
Videobildspel om Helsingborgs Gummifabrik AB, Tretorn, och dess historia.
Skånes Näringslivsarkivs samlingar