Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
HRRJ
Helsingborg - Råå - Ramlösa - Järnväg
Helsingborg var en stad som växte snabbt under senare delen av 1800-talet tack vare industrins
expansion som medförde att befolkningen också ökade kraftigt. År 1870 bodde 8.000 människor
i staden, tjugo år senare var invånarantalet 20.000. Bostadshusen och industrierna växte snabbt
söderut mot Planteringsområdet. På Planteringen etablerade sig flera industrier bland annat
Jacquardväfveriet, även bostäder och och en folkskola uppfördes där.

Reseförbindelserna vid denna tid var begränsade, det enda färdmedel som fanns att tillgå var
hästomnibussar som trafikerade sträckan Råå – Pålsjö och hästspårvägen Ramlösa badbana
som gick mellan Ramlösa Brunnspark och Ramlösa havsbad vid nuvarande Sydhamnen.
Konsul Nils Persson och grosshandlare August Sylvan som tidigare hade köpt större delen
av Planteringen ansåg att det krävdes bättre förbindelser än vad som då kunde erbjudas.

Med hjälp Greve A:son Posse från Ålabodarna togs ett förslag på en järnväg som skulle gå
mellan Helsingborg, Ramlösa och Råå. Ändstationen i Helsingborg blev i Järnvägsgatan vid
Centralstationen, i Ramlösa vid brunnsparken och på Råå söder om skolan där lokstallar och
en bangård uppfördes.

Järnvägen som byggdes upp var av det franska Décauvillesystemet med spårvidden 600 mm
som var av portabel typ och lätt kunde flyttas och dessutom billig att anlägga.
Spår lades senare också fram till Råå hamn för att kunna transportera gods till Helsingborgs
Kopparverk som hade egen lastanläggning i hamnen och som själv byggde fabriksspår på sitt
nya industriområde vid Raus Plantering (Högasten) och som sedan anslöts till HRRJ:s bana, man
införskaffade också egna vagnar och ett lok.
Spår lades så småningom också in till Superfosfatfabriken vid Carl Krooksgatan.
Två ånglok som hade rullat på världsutställningen i Paris inköptes och fick namnen Råå och
Helsingborg med inventarienummer 1 respektive 2. Dessa var compoundlok av Mallettyp med både
högtrycks och lågtryckscylindrar som driver var sin axelgrupp. Även två öppna personvagnar 8,7m
långa och 1,75 m breda, som byggdes in med väggar och fönster levererades från Parisutställningen.
Från Helsingborgs Mekaniska Verkstad fick man fem nytillverkade öppna personvagnar av
liknande typ. Två nya mindre ånglok köptes in 1898 och 1899, fler personvagnar och godsvagnar
tillkom med åren. Den 16 juli 1891 invigdes HRRJ-banan med en provtur längs hela sträckningen
med bland annat inbjudna stadsrepresentanter och journalister.

År 1906 elektrifierades banan och spåren byttes ut till normalspår med 1435 mm bredd.
Man lät då även uppföra ny vagnhall och verkstad vid Triangeln. De gamla loken och vagnarna
tillsammans med rälsen såldes på olika håll. Man hade nu beställt lok, motorvagnar och personvagnar
från ASEA i Västerås vilket blev deras första leverans av elektriskt drivet materiel för normalspår.
Man fick nu fem stycken 14 meter långa och 2,8 meter breda motorvagnar av boggityp med 19 tons
vikt och en motoreffekt på 50 kW och med plats för 70 passagerare. Personvagnarna var två stycken
heltäckta 13 meter långa och 2,8 meter breda med 13,5 tons vikt och plats för 80 passagerare.
Även två stycken öppna personvagnar 12 meter långa och 2,8 meter breda  med 11 tons vikt och
plats för 70 passagerare levererades, samtliga vagnar var av boggityp. Man fick två lok av boggityp
för godstrafiken som även kunde dra personvagnarna, dessa lok var 8,7 meter långa och 2,3 meter
breda med 18,6 tons vikt och en motoreffekt på 81 kW. Även två begagnade ånglok införskaffades
främst för användas vid ombyggnaden av banan samt som växlingslok på industrispår, dessa lok var
de som invigde trafiken på normalspåren den 18 juli 1906.

HRRJ drevs som en enskild järnväg fram till den 20 juli 1924 då linjerna till Råå och Ramlösa
integrerades med Helsingborgs Stads Spårvägar och efter detta trafikerades spåren av spårvagnar
fram till 1967 när all spårbunden trafik upphörde.


                                                                                                                                        
                                                                                                                                           Bengt Klevtorp

 


Källor:
Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg, Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg
Spårvägen i Helsingborg, Trafik-Nostalgiska Förlaget
HTMF


HTMF:s samlingar,
bilder och vykort
Bussar
1928-1976 :
Galleri 1
Galleri 2


Spårvagnar
Centrum
och Norr :
Galleri 1
Galleri 2


HRRJ
Helsingborg-Råå-
Ramlösa Järnväg
HRRJ:s historia
Galleri 1
Galleri 2
Galleri 3


Använd reglagen i spelaren för att
ändra ljudet eller storleken på bilden
Vi åker ångtåg i Mariefred - Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägs vagnar
När Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg fick normalspår och elektrifierades 1906 såldes ånglok, vagnar och materiel till olika järnvägar runt om i landet.
Sex av vagnarna från HRRJ, varav fyra personvagnar,  finns bevarade vid museibanan Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred som rustat upp dessa i originalskick.
Ragnar Hellborg från ÖSLJ berättar om HRRJ:s vagnar och museijärnvägen i denna film.
Foto och redigering: Sven Klevtorp