Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Aktie Bolaget Hillerström
Rederiets historia börjar redan år 1896 när konsul N C Corfitzon startar Rederi AB Helsingborg. Första fartyget blir ångaren Fortunatus
som köps in samma år, bokstaven H som i "Helsingborg" målas på skorstenen och kommer sedan att finnas på samtliga fartyg med
den betydelsen även under Hillerström eran. 1908 anställs Otto Hillerström som 1913 efter N C Corfitzons bortgång utses till verkställande
direktör och redare. Den 11 februari 1921 bildas konsernen Rederi AB Otto Hillerström (senare Aktie Bolaget Otto Hillerström) där
Rederi AB Helsingborg kom att ingå. Efter andra världskriget bedriver man framgångsrikt bland annat linjetrafik på Australien och
fjärran östern och man har när det går som bäst på 60-talet mer än 300 anställda. På 1970-talet börjar man få problem med lönsamheten
och 1975 är fartygsflottan avvecklad. En del av verksamheten så som befraktning och spedition fortsätter in på 1990-talet.
Bolagen avvecklas dock inte vilket leder till efter att Aktie Bolaget Otto Hillerström i januari 2008 försätts i likvidation så tvingas i slutet på
samma år dotterbolagen Rederi AB Helsingborg, Transmarin, Transterra, Hillerström Transport och Hillerström Shipping i konkurs.
Rederiets historia, bilder och andra fakta om fartygen finns samlat i nedanstående bildspel som är gjort av Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg.

Klicka på bilden för att starta bildspelet om
rederiets historia, speltiden är cirka 12 minuter.
När det startat finns en kontrollpanel längst ner
till vänster där det går att pausa eller skifta
bild manuellt.
Beroende på hastigheten på din internetanslutning
så kan det ta en liten stund innan bildspelet startar.
Bildspelet är gjort i Adobe Flash som kan blockeras i webbläsaren.
Bildspelet kommer att läggas in som video istället.