Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
SS Marthasällskapet i Helsingborg
Nyhetsbrev
NYHETSBREV VÅREN 2014
November 2013 var det 5 år sedan vi började med de första trevande försöken till  S/S MARTHA SÄLLSKAPET I HELSINGBORG
Tiden har gått fort och i dag kan vi faktiskt säga att vi är ett etablerat sällskap. Vårt 5-års jubileet firade vi med jubel i den
mysiga Naverhulen-lokalen inne i Helsingör Nu tycks Sällkapet  uppnått en bra stabilitet med en god kamratanda och kvalitativt
innehåll  på våra träffar. Programmen har varit varierande med i stort sett genomgående med teman av Svensk Sjöfart ur
både historiska och nutida perspektiv.

Vi är nu ca 140 betalande medlemmar.    I genomsnitt är vi  30-40 medlemmar på våra möten. Men var är alla ni andra? 
Det är många av er som vi knappt har sett hos oss under åren. Kom gärna, vi vågar garantera dig en både intressant och
trevlig möteskväll.

Vi planerar inga höjningar av Medlemsavgiften (100:-/år) eller klubbsammankomsten (100) för förtäring, subventionerad
dryck, kaffe och kaka, samt  lokalhyra och föreläsararvode. På träffen den 29 april kommer vår medlem Ulf Wikander
att servera en äkta Ris o Curry som bara sjökockar kan laga.

Vår populära traditionella S/S  Marthaafton genomför vi  den 13 maj. Förutom film och trevlig gemenskap, äter vi en väl
tilltagen Sill- och skaldjursbuffé. Men då måste vi nog höja klubbtträffavgiften  något.

Utöver klubbträffarna  planerar vi även in några utåtriktade aktiviteter framemot vår och sommar. Tisdagen den 15 april
TURAR vi med ”Aurora” (se program) Vi arrangerar ett studiebesök för de intresserade efteråt till det
fantastiska Museet för sjöfart på f d varvet i Helsingör.

Dessutom planerar vi in en dagsresa till Örlogsstaden Karlskrona den 10 juni (boka dagen) som numera är utsedd av
UNESCO som ett världsarv. Förutom att det blir en nostalgiresa för oss som utsågs till flottister.Här finns en mängd
intressanta platser att besöka bl a  en del  platser som tidigare varit stängda för allmänheten. Vi skall försöka hålla
kostnadsnivån på en förhoppningsvis  nivå som Göteborgsresan 2013.  Utförligare program kommer att presenteras senare.

Vi önskar våra medlemmar  en trevlig och innehållsrik vårsäsong samt passar på att tacka er som
oegennyttigt hjälpt till på våra träffar.

Arbetsgruppen för S/S Martha Sällskapet i Helsingborg
Ordf: Karl-Erik Finnman.  Klubbmästare:  Göran Petersson.
Medlems- och Ekonomiansvarig: Jan Banestig.
IT-ansv: Bengt Klevtorp.  Sjöfartsfrågor:  Kjell Hansson.
Programansvarig: Guy Rosvall
Du anmäler dej i första hand på e-post till s.s.martha@telia.com
Eller på Tfn. till Guy,  0733-225698  rosvallguy@gmail.com


NYHETSBREV VÅREN 2013
Vi i arbetsgruppen arbetar intensivt med vårprogrammet, som vi hoppas kommer att skapa intresse och därmed att träffarna kommer
att vara välbesökta. Programmakare är som vanligt Guy Rosvall. Så, väl mött och en önskan om en god fortsättning på det nya året 2013.

Vidare, kan vi nu konstatera att sedan vår första sammankomst den 24 november 2008 har det nu gått nästan 5 år.
Vid detta tillfälle var vi då en handfull entusiastiska personer med olika bakgrund inom sjönäringen som träffades i sjömanskyrkan,
påhejad av sjömansprästen Markus.  I dag, nästan 5 år senare, är vi 121 medlemmar. Denna goda medlemsökning är talande för att
Sällskapet har en funktion att fylla, både kulturellt och socialt. Någon form av jubileumsfirande får det allt bli, här vill vi gärna ha Dina
synpunkter!  Sänd e-post eller ring Guy

Bredden på verksamheten har varit god och träffarna har varit välbesökta. Vårt huvudsyfte är att bevaka sjöfarten och annan
närbesläktad verksamhet ur historiska, nutida och framtida perspektiv.  

Du kanske har noterat att vårens verksamhet är nerbantad till tre träffar från ursprungliga fyra. Det finns ju även andra organisationer
och många medlemmar deltager även i dessa och tycker att det kan bli lite väl mycket med 8 träffar under säsongen sept./april.

Ett alltför stort antal medlemmar besöker oss mycket sällan på våra träffar, VAR ÄR DU? Någon gång under säsongen vill vi gärna träffa Dig!

I april anställs en ny sjömanspräst i Helsingborg. Nu kanske vi åter kan ta upp frågan om minneshögtiden för de krigsseglare som förlorade
livet under kriget. Första söndagen i september är den nationella minnesdagen.


S/S Marthahälsningar från Arbetsgruppen
Karl-Erik Finnman, Göran Petersson, Kjell Hansson, Bengt Klevtorp
Jan Banestig, Guy Rosvall

NYHETSBREV VÅREN 2012
Bästa S/S Marthamedlem!
Med en riktigt varm önskan om en God Fortsättning i sann Marthaanda 2012. Trots förlusten av vår positiva och glada medlem och
ekonomiansvarige Eva Olsson, livet får ändå gå vidare i vårt S/S Marthasällskap. Här finner DU informationen inför vårens verksamhet

Den här vårsäsongen är vi nödsakade att förlägga träffarna till TISDAGAR Kl. 18.00, Trädgårdsgatan 13  med följande datum att notera
i almanackan: 31 Januari, 28 Februari, 7 och 14 Mars /studiebesöken S/S Marthaafton 24 April.

Medlemsavgiften är fortfarande oförändrad  100:-/år  Du som inte  betalat in medlemsavgiften kan sätta in beloppet på vårt
Plusgiro:1568900-8 eller betala kontant på januariträffen 31/1.

OBS har det inte kommit in någon medlemsavgift från dej på två (2) år blir du automatiskt struken ur vårt medlemsregister.

Vår ekonomi är god tack vare gåva av Befälhavaresällskapet i Helsingborg.  Men alltför kostsamma arrangeman kan vi inte kosta på oss.
Har Du tips på någon intressant föreläsare underhållare som skulle kunna berika oss på våra träffar så hör av dej till Guy.
Vi måste alltid ha din anmälan i god tid till våra sammankomster så vi kan beräkna och planera med utgång från detta.
Din anmälan vill vi ha till rosvallguy@gmail.com i första hand eller mobilnr: 0733-225698  (svarar jag inte använd tfn-svararen)

Med ”full ahead” och topsteam från S/S Marthasällskapets arbetsgrupp

Hälsar vi dej välkommen till vårens aktiviteter.
Guy Rosvall, Göran Petersson, Karl-Erik Finnman, Kjell Hansson, Bengt Klevtorp       V. G. V.

NYHETSBREV HÖSTEN 2011
Bästa medlem,  hoppas Du längtar efter höstens aktiviteter efter denna regniga sommar.
Höstens program är omväxlande med intressanta inslag. Hoppas du tycker att flytten till vår nya lokal fungerat bra? 
Vi kan tyvärr bara ta  60 sittande medlemmar på våra träffar. Det gäller att anmäla sig i tid,  först till kvarn...
Du får gärna ta med dej en anhörig eller kompis i mån av plats. Nu är det dags att betala in årsavgiften för 2012.

Trots ökade kostnader så förblir avgiften oförändrad 100:-  Du sätter in beloppet på vårt postgiro 154 89 00 – 8 
senast December 2011.
Vi har ju som tradition alltid serverat dryck med något gott tilltug till vid våra träffar, för detta tar vi ut 100 kr som
skall täcka våra omkostnader (Marthaaftonen något mer).  Vill du ha något ytterliggare blir det till ett självkostnadspris,
detta förfarande har fungerat bra.

Har du något förslag till en föreläsare eller programpunkt eller något som kan höja trevnaden i vårt sällskap?  Kontakta då Guy.

Till våren sker en ändring på mötesdagarna. Vi måste flytta våra måndagssammankomster till OBS tisdagarna: den 31 Januari,
28 Febr, 27 Mars, 24 April.

Anmälningar till träffar samt synpunkter och förslag göres på nedanstående adresser och telefonnummer:
Ekonomi: Eva Olsson - "eva.olsson43@tele2.se" Tel:042-294117
Medlemsärenden/Program: Guy Rosvall rosvallguy@gmail.com Tel: 0733-225698

Med vänliga hälsningar och välkomna till höstens aktiviteter:
Arbetsgruppen för Marthasällskapet
Karl-Erik Finnman, Göran Petersson, Bengt Klevtorp,  Kjell Hansson, Eva Olsson och  Guy Rosvall

NYHETSBREV MAJ 2011
Nu är vårens möte avklarade och vi laddar upp under  sommaren fram till September då vi sätter igång igen med våra aktiviteter.
Ett bra sätt att ladda upp är att följa med på vår:

MARITIM STUDIERESA TILL SJÖFARTSSTADEN GÖTEBORG  9  –  11 AUGUSTI 2011

Alla detaljer är inte klara men resan kommer att i princip omfattas av följande program. Omkastningar kan ske beroende på planeringen.
Kostnaden kommer att hamna runt 3.000:-  med resa i modern turistbuss. Övernattning på centralt hotell inklusive frukost.
Inträden och kostnader i samband med besöken, samt minst en gemensam middag tillsammans.

Dag 1.  9/8
Avresa från Hamntorget Helsingborg till  SVENSKA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS Huvudkontor på Långedrag
Där vi får information om sällskapets omfattande ideella verksamhet.
Dessförinnan äter vi lunch på lämpligt ställe.
Därefter besöker vi GÖTEBORGS SJÖFARTSMUSEUM där vi blir informerade om museumets betydelse för stadens sjöfartshistoria.
Därefter förflyttar vi oss ner till vårt Hotell mitt i centrum där vi checkar in och resten av dagen disponerar vi själva.

Dag 2. 10/8
Efter en rejäl frukost tar vi oss ner till GÖTEBORGS MARITIMA
FARTYGSMUSEUM, där vi blir omhändertagna  av en kvalificerad guide. Efter besöket äter vi lunch på något av Maritimans trevliga serveringar.
Efter lunchen planerar vi en hamnrundtur med information om hamnen och varven som en gång var stadens stolthet.
Förhoppningsvis får vi göra rundturen med Johnsonlinjens veteranbogserbåt ”HERKULES” ( en verklig raritet från fornstora hamntider.)
På kvällen äter vi tillsammans en nostalgisk måltid på det gamla ångfartyget S/S Marieholm, ett gammalt
Sveabygge som hamnade under flottans beskydd som stabsfartyg för ubåtsflottan.

Dag 3.  11/9
Efter frukost säger vi adjö av hotellet och gör en liten runda i stan på några nostalgiska ställen för sjöfolk (i den mån de finns kvar)
Därefter tar vi oss ut till ROSENHILL fritidsanläggning för allt sjöfolk, numera klassad som en av sjöfartsvärldens bästa och finaste sjöfartsklubbar.
Vi blir visade och informerade om anläggningen och därefter äter vi en enklare lunch innan vi ställer kursen söderöver igen.
Är det så att tid och planering fungerar så gör vi ett uppehåll på den numera världsarvsklassade radioastationen
”GRIMETON” som en gång hade en stor betydelse för Långvågssändningarna över haven.
Därefter pekar fören igen sydöver och vi bör vara tillbaks i Helsingborg i rimlig tid på kvällen,
trots att vi kanske hunnit med en kaffepaus på vägen ner.

Denna intresseanmälan är inte bindande eller förenad med någon kostnad men jag vill ha din intresseanmälan SENAST DEN 1 JUNI;
Anmälan vill jag helst ha på e-post rosvallguy@gmail.com eller på telefon:  0733-225698  Namn, epostadress eller telefon.

”Välkommen till en  garanterat intressant  studieresa”
Arbetsgruppen för S/S Marthasällskapet i Helsingborg                    gm/  Guy Rosvall