Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Handeln vid hamnen och i city
Helsingborg har under den danska tiden ett viktigt handelsutbyte
med systerstaden Helsingör. Fartyg som passerar sundet provianterar
ofta i Helsingör när man betalar öresundstullen där.
Det betyder att efterfrågan på livsmedel är stor och från Helsingborg
exporteras kött, smör, ägg och andra lantprodukter.
Även stora mängder levande djur som oxar och kor  exporteras från
Helsingborg, som då tillhör östra Danmark, till västra Danmark och
till tyska hamnstäder.
Efter att i alla tider varit en dansk stad införlivas Helsingborg till slut
helt i det svenska kungadömet efter slaget vid Helsingborg
(Ringstorp) år 1710.
En stor del av stadsborna har flytt till Själland och från nu inleds en
lång tid med ekonomisk stagnation då det plötsligt mellan systerstäderna
finns en riksgräns och en tullgräns som får handelsutbytet att upphöra.
Inte förrän i mitten på 1800-talet börjar handeln att blomstra igen.
År 1847 bildas Helsingborgs Handelsförening efter att skråväsendet
avskaffats i Sverige och 1864 kommer så en stor reform när man inför
näringsfrihet och medlemskap i handelsföreningen blir frivillig.
Nu börjar handeln expandera kraftigt med sjöfarten och hamnen som
en viktig bidragande orsak när fartygen kommer lastade med kaffe, te,
frukt och gods från andra länder.
År 1883 bildas Sveriges Allmänna Handelsförening och i Helsingborg
lokalföreningen Helsingborgs Minuthandlareförbund och med detta
uppstod helt fri och oberoende konkurrens.
Industrialliseringen har kommit, nu serietillverkas hantverksprodukter
till billig kostnad och varor blir tillgängliga för allt fler och antalet affärer
växer stadigt.
På 1930-talet kommer så de första stora varuhusen, EPA på
Kullaplatsen och Tempo på Södergatan,  nu har många av detaljisterna
tvingats stänga sina butiker i den hårda konkurrensen.
På 1940-talet kom den första affären med självbetjäning när
Kooperativa Föreningen öppnar ett snabbköp på Norra Stenbocksgatan.
På 1960-talet kommer stormarknaderna då Väla Köpcentrum etableras
som sedan ska följas av ICA och Kooperationens stora varuhus.
Trots att stormarknaderna tillkommer och att höga hyror får en del
butiker att stänga eller flytta så står sig handeln i stadens city som
består av mer än 500 butiker och 160 restauranger och kaféer väl
och kommer troligen att fortsätta så.


Läs mer om :